Google+

Квалитет здравствене заштите

Показатељи квалитета рада у 2016. години

Показатељи квалитета рада у 2015. години

Показатељи квалитета рада у 2014. години

 

Показатељи квалитета рада у 2013. години

 

Документа

Чланови комисије

  1. др Вајк Белањи, доктор медицине – спец. хирург – председник комисије
  2. др Снежана Холцер-Вукелић, доктор медицине – спец. ургентне медицине – заменик председника
  3. др Татјана Станковић, доктор медицине – субспец. кардиологије
  4. др Гордана Сиљановић Шешлија, доктор медицине – спец. пнеумофтизиолог
  5. Весна Лалић, дипл. економиста