Google+

Квалитет здравствене заштите

Показатељи квалитета рада у 2016. години

Показатељи квалитета рада у 2015. години

Показатељи квалитета рада у 2014. години

 

Показатељи квалитета рада у 2013. години

 

Документа

Чланови комисије

  1. Снежана Холцер Вулкелић, председник комисије
  2. др Татјана Станковић
  3. др Ђорђе Орловић
  4. др Гордана Сиљановић Шешлија
  5. Весна Лалић, дипл.екон