Google+

Сестринство

sestra1Сестринство и бабиштво у Сомбору има веома дугу традицију.

Од првих школованих бабица у Пешти средином XVII  века, до данашњих дана изнедрена је плејада врсних сестара, професионалаца чији живот испуњава најплеменитија особина – помоћи болесном на путу ка оздрављењу.

Делокруг рада медицинских сестра обухвата активности: здравствене неге, медицинско-техничких процедура, здравствено васпитни и едукативни рад, документовање и истраживање у сестринству.

За усвајање и спровођење Процеса здравствене неге потребни су предуслови: знање – које захтева непрекидно учење, добру организацију – која подразумева уважавање критеријума, стандарда и норматива, рационализацију, примену законски утемељене сестринске документације, тимски рад.

Именовање Тима за Стручни надзор у Општој болници крајем 2009. године значајно је допринело унапређењу рада медицинских сестара и подизању квалитета пружене здравствене неге.

Планираним распоредом свакодневног поподневног рада чланови Тима обилазе одељења, врше надзор над спровођењем здравствене неге, терапије, хигијене и организације рада. Праћењем процес рада медицинских сестара, анализирају уочене проблеме, планирају њихово превазилажење  и предлажу најоптималнија решења.
Поред тога Тим за стручни надзор ради на припреми и изради стандарда и процедура, доприноси ефикаснијој реализацији оперативно-техничких послова везаних за исхрану, хигијену, координацију са логистичким службама.