Google+

Povratak na Сектор за интернистичке гране

Одељење за неурологију

Одељење за неурологију располаже са 54 постеље.

Здравствене услуге на Одељењу пружају следећи лекари запослени на неодређено време:

 • ЈОВИЋ ДР.СЦИ.МЕД. ЈАСМИНАначелник одељења, лекар специјалиста неурологије
 • Радмило др.сци мед. Љиљана – шеф Одсека за цереброваскуларне болести са интензивном негом, лекар специјалиста неурологије
 • Маринковић др Марија шеф Одсека за неуромускуларне болести, лекар специјалиста неурологије

 • Клем др Јован – шеф Одсека епилептологије, лекар специјалиста неурологије

 • Радуловић др Јасмина – шеф Одсека за болести невољних покрета са дневном болницом за опсервацију, лекар специјалиста неурологије
 • Иванов др Јелена шеф Одсека за интензивну негу, лекар специјалиста неурологије

 • Живков др Сања шеф Одсека специјалистичке неуролошке амбуланте, лекар специјалиста неурологије

 • Клем-Јелић др Кристина доктор медицине на специјализацији из неурологије

 • Владушић др Катарина – доктор медицине на специјализацији из неурологије
 • Поповић др Милан – доктор медицине на специјализацији из неурологије
 • Стојановић др Татјана – доктор медицине на специјализацији из неурологије

Главна сестра Одељења је:

 • Соковић Зорка, виша медицинска сестра

 галерија фотографија