Google+

Документа

План унапређења квалитета рада (14.06.2019)

Подаци о медицинској и дијагностичкој опреми

Информатор о раду Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

Изјава о мисији и визији

Оперативни план Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2018. годину

Оперативни план Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2019. годину

Оперативни план Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2020. годину

Стратешки план Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за период 2014-2019. године

Стратешки план Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за период 2018-2023. године

Стратешки план Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за период 2018-2023. године – II ревизија

Одлука о одређивању лица задуженог за узбуњивање

Програм стручног рада и развоја Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у 2015. години

Обавештење за запослене о појму, циљу, значају и начину израде плана интегритета (15.05.2017)

Лице одређено за заштиту података о личности (20.11.2019)

Priručnik za upotrebu rodno osetljivog jezika – latinica

Приручник за употребу родно осетљивог језика – ћирилица