Google+

Povratak na Менаџмент болнице

Надзорни одбор

Дужности Надзорног одбора

Надзорни одбор:

  • разматра извештаје о раду и пословању Опште болнице и завршни рачун Опште болнице;
  • врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем Опште болнице;
  • врши увид у спровођење одлука Управног одбора;
  • разматра извештаје ревизора, налазе и акте инспекцијских и других органа;
  • доноси Пословник о свом раду;
  • обавља и друге послове утврђене Законом о здравственој заштити, другим законима, Статутом и другим општим актима Опште болнице.

Чланови Надзорног одбора:

  • Никола Ланчушки, дипл.економиста, представник оснивача, председник;
  • Милица Алавања, дипл.економисткиња, представница оснивача;
  • др Милисав Вујовић, доктор медицине, спец.опште хирургије, из здравствене установе.