Google+

Povratak na Менаџмент болнице

Надзорни одбор

Дужности Надзорног одбора

Надзорни одбор:

 • разматра извештаје о раду и пословању Опште болнице и завршни рачун Опште болнице;
 • врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем Опште болнице;
 • врши увид у спровођење одлука Управног одбора;
 • разматра извештаје ревизора, налазе и акте инспекцијских и других органа;
 • доноси Пословник о свом раду;
 • обавља и друге послове утврђене Законом о здравственој заштити, другим законима, Статутом и другим општим актима Опште болнице.

Чланови Надзорног одбора:

 • Тамара Савовић, мастер учитељ, Сомбор, председник
 • Срђан Завишин, дипл. машински инжењер, Стапар
 • Живко Поповић, дипл. правник, Сомбор
 • др Невенка Борковић-Радуновић, доктор медицине спец. интерне медицине-кардиологије, Сомбор
 • др Живко Влашкалић, доктор медицине спец. психијатрије и судске психијатрије, Сомбор