Google+

Povratak na Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове

Одељење за техничке послове

У Одељењу за техничке послове запослено је 95 радника на неодређено време различитих профила (2 са високом стручном спремом, 2 са вишом, 68 са средњом и 23 са нижом).

При Одељењу функционишу 4 одсека.