Google+

Povratak na Служба за техничке и друге послове

Одељење за техничке послове

У Одељењу за техничке послове запослен је 91 радник на неодређено време различитих профила (1 са вишом, 69 са средњом и 21 са нижом).

При Одељењу функционишу 4 одсека:

  • Одсек за машинско и грађевинско одржавање
  • Одсек за електротехничко одржавање
  • Одсек кухиње, вешераја и магацинских простора
  • Одсек возног парка и обезбеђења.