Google+

Оглас за упућивање доктора медицине на специјализације за мартовско-априлски уписни рок 2021. године

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за упућивање доктора медицине на специјализације за мартовско-априлски уписни рок 2021. године.

Испоручена још једна вредна донација Општој болници Сомбор

у среду, 06.01.2021. в.д. директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор уручена је још једна донација привредника са територије Града Сомбора.

Реч је о два ЕКГ апарата „Biocare IE3“, произвођача „Mindrey“ укупне вредности 168.000,00 динара. Донацију је уручио господин Душан Пејин, директор ДОО за трговину, производњу и услуге АГРОБИРО из Чонопље.

И ова два троканална ЕКГ апарата наћи ће своју употребу у Ковид одељењу које је распоређено у три зграде тако да са пређашњом донацијом можемо покрити сва три објекта адекватним дијагностичким апаратом, истакао је др Драган Растовић, и овом приликом се захвалио на донацији предузећу „Агробиро“ које је својим друштвено одговорним пословањем успело да издвоји средства за куповину уређаја.

За крај 2020. године значајне донације у опреми Општој болници Сомбор

Непосредно пред крај 2020. године Општа болница „Др Радивој Симоновић“ примила је две значајне донације које ће у многоме унапреде рад Ковид одељења наше установе.

У понедељак, 28.12. од стране Пољопривредне стручне службе Сомбор (ПСС) а у сарадњи са Градом Сомбором, директор ПСС Владимир Сабадош и градоначелник Сомбора Антонио Ратковић предали су на коришћење пацијент монитор за интензивно праћење витално угрожених пацијената као и троканални ЕКГ уређај.

Донација је организована на иницијативу запослених у Пољопривредној стручној служби, а укупна вредност апарата је 660.000,00 динара.

Др Драган Растовић, в.д. директора Опште болнице Сомбор, захвалио се ПСС и Граду на донацији која је реализована у року од недељу дана, истакавши да је она у овом тренутку од великог значаја за болницу.

„Ради се о пацијент-монитору за праћење виталних параметара витално угрожених пацијената, везано, пре свега за Ковид одељење, и троканални ЕКГ апарат за бележење ЕКГ функције срца. Још једном бих се захвалио директору ПСС и надам се да ће ова вредна донација свакако допринети раду болнице. Апарат ће се налазити у Ковид грудном одељењу, тамо где се налазе пацијенти са најтежом клиничком сликом“ објаснио је Др Растовић.

„Донацију реализујемо заједно са Градом Сомбором, с којим Пољопривредна стручна служба има веома добру сарадњу, као и са општинама Оџаци и Апатин. Ово је била жеља свих запослених и нашег руководства да помогнемо, с обзиром да смо ми релативно мало привредно друштво, али у власништву Републике Србије, ми смо успели да прикупимо ова средства и оно што је јако добро, што би се захвалио и добављачу, да су они практички за седам дана донели опрему, која ће одма бити у функцији болесних на одељењу, тако да се надамо да ћемо и медицинском особљу, а и пацијентима помоћи са оваквим средствима“ том приликом је истакао директор Пољопривредне стручне службе господин Владимир Сабадош.

У уторак 29.12.2020. примљена је још једна значајна донација за Ковид одељење. Реч је о најсавременијем покретном респиратору „HAMILTON T-1“ , компатибилном вентилатору са свим стандарним модовима вентилације за интензивну негу, предвиђен и за транспорт и/или премештај пацијента јер је уз апарат испоручена и боца са редуктором притиска са брзом спојком. Вредност ове донације је преко 2.980.000,00 динара.

Ова донације је примљена од Концерна „Бамби“ Пожаревац као подршка запосленима здравствене установе у циљу побољшања услова лечења у оквиру борбе против пандемије Ковид-19.
Овај савремен апарат лак за коришћење и практичан за пренос веома је значајан посебно у условима рада на Ковид одељењу а у будућности за вентилацију пацијената који су смештени на јединицама интензивне неге Опште болнице Сомбор

В.д. директора, др Драган Растовић, исказао је велику захвалност свима који су препознали нашу потребу у овом тешком периоду и унапредили и олакшали рад запосенима а уједно подигли квалитет здравствене заштите за целокупно становништво који гравитира нашој установи.

Честитка

Свим запосленима у име Управе болнице желимо да захвалимо на ангажованости и доприносу у раду, а пре свега на унапређењу рада и борби за здравље свих становника Западнобачког округа у ситуацији епидемије Covid 19.

Свима желимо пуно среће, здравља и успеха на професионалном нивоу у Новој години.

Управа
Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 24.-6350/2020, расписаном и објављеном дана 07децембра 2020. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњено радно место по Правилнику организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 25.–2989/2020 од 29. маја 2020. године (у даљем тексту: Правилник), изабрана је следећа кандидаткиња:

 • ДР ЈЕЛЕНА ЕРОРза обављање послова доктора медицине на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатности,

а за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабрани су:

 • ДР МАЈА РАДМИЛОза обављање послова доктора медицине на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију, због замене запослене која је привремено спречена за рад због коришћења права на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета – најдуже до истека њеног породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 17. мартом 2021. године,

 • ЈЕЛЕНА ЖИВКОВза обављање послова медицинске сестре/ техничара у гинекологији и акушерству на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца,

 • МАРУШКА КОБИЛАРОВза обављање послова медицинске сестре/ техничара у гинекологији и акушерству на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене Огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

За обављање послова на одређено време наведених под тачкама II.1., II.2., II.3., II.4., II.5. и II.6. предметног огласа – медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, медицинске сестре/ техничара на инфективном одељењу – у специјалистичкој амбуланти на Одељењу за инфективне болести, Сектор за интернистичке гране, медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гранемедицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране, те медицинске сестре/ техничара у операционој сали на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, није изабран ни један кандидат јер су пријављени кандидати доставили непотпуне пријаве, односно не испуњавају потребне услове за заснивање радног односа који су захтевани Огласом, те су њихове пријаве одбијене.

II

Изабрани кандидати др Маја Радмило, Јелена Живков и Марушка Кобиларов су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрани кандидати др Маја Радмило, Јелена Живков и Марушка Кобиларов буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатима др Мајом Радмило, Јеленом Живков и Марушком Кобиларов ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто изабрана кандидаткиња др Јелена Ерор у персоналном досију који се већ води у Одсеку за кадровске послове има приложен важећи доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова, радни однос са именованом ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрана кандидаткиња бити лично контактирана од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које је расписан предметни оглас за пријем кандидата у радни однос.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

Посета ученика ОШ “Братство и јединство”

17.12.2020 год. Општу болницу Сомбор су посетили представници ОШ “Братство и јединство” Сомбор и уручили нам поклон честитке за Нову Годину, које су правили ученици са учитељицом Агицом Видаковић Јовановић и наставницом Моником Векањ.

Честитке су намењене запосленима у Цовид одељењима како би на тренутак измамиле осмех и пренеле подршку најмилијих.

 

Обавештење за јавност

У респираторној амбуланти Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор дана 08.12.2020. године прегледано је 90 пацијената.

На болничком лечењу тренутно 09.12.2020. године налази се 80 пацијената позитивних на COVID 19.

6 пацијената је на механичкој вентилацији, 3 пацијента на NIV-u (неинвазивној вентилацији).

Већина пацијената има тежу клиничку слику и захтевају кисеоничку потпору.

Тренутно су COVID позитивна 43 здравствена радника.

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се:

О Г Л А С

I

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова:

 1. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатностиЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова:

 1. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатријуЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад због коришћења права на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета – најдуже до истека њеног породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, али не дуже од закључно са 17. мартом 2021. године.

II

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВАДЕСЕТДВОЈЕ (22) МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гранеОСМОРО (8) ИЗВРШИЛАЦА, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца, односно

 2. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ИНФЕКТИВНОМ ОДЕЉЕЊУ – У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ на Одељењу за инфективне болести, Сектор за интернистичке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања, односно

 3. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено спречена за рад – најдуже до њеног повратка са боловања, односно

 4. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране ТРОЈЕ (3) ИЗВРШИЛАЦА, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца, односно

 5. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране ПЕТОРО (5) ИЗВРШИЛАЦА, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца, односно

 6. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране ДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца, односно

 7. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА У ГИНЕКОЛОГИЈИ И АКУШЕРСТВУ на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство ДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком I.1.-I.2. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено високо образовање, и то:

 • на интегрисаним академским студијама из области медицинских наука, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно

 • на основним студијама из области медицинских наука у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачком I.1.-I.2.:

 • положен стручни испит за звање доктора медицине

 • поседовање лиценце за обављање послова доктора медицине издате од стране Лекарске коморе Србије

 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачком I.1.-I.2.: VII/1

Посебни услови за рад на пословима под тачком I.1.-I.2.:

 • рад у сменама.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама II.1.-II.7. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено средње образовање за образовни профил медицинска сестратехничар

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачкама II.1.-II.7.:

 • положен стручни испит за звање медицинска сестратехничар

 • поседовање лиценце за обављање послова медицинске сестретехничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинска сестра-техничар.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачкама II.1.-II.7.: IV

Посебни услови за рад на пословима под тачкама II.1.-II.7.:

 • рад у сменама.

Посебни услови за рад на пословима под тачкама II.3.-II.4.:

 • повремени рад у зони јонизујућег зрачења.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачком I.1.-I.2. потребно је доставити:

 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању из области медицинских наука, и то:

  • на интегрисаним академским студијама из области медицинских наука за звање доктора медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно

  • на основним студијама из области медицинских наука у трајању од најмање пет година за звање доктора медицине, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање доктора медицине

 • оверену фотокопију лиценце/ решења о постојању услова за издавање лиценце за самосталан рад на пословима доктора медицине издате од стране Лекарске коморе Србије

 • потврду послодавца/ установе о дужини радног искуства у звању доктора медицине (за кандидате који немају најмање шест месеци радног стажа у наведеном звању у обзир ће се узимати и искуство стечено у току обављања обавезног приправничког стажа и само у том случају кандидати треба да доставе потврду установе/ завода у којој су га обавили)

 • уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • оверену фотокопију личног картона о извршеним имунизацијама/ вакциналног картона или потврду о вакциналном статусу као доказ о извршеној имунизацији на Хепатитис Б и Морбиле (уколико не постоји доказ о вакцинацији или кандидат није вакцинисан против вируса Хепатитиса Б и Морбила, неопходно је да кандидат уради анализу присуства антитела на Хепатитис Б и Морбиле IgG класе и приложи оверену фотокопију резултата анализе)

 • кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама II.1.II.7. потребно је доставити:

 • молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању за образовни профил медицинска сестра-техничар

 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање медицинска сестра-техничар

 • оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима медицинске сестре-техничара издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

 • потврду послодавца/ установе о дужини радног искуства у звању медицинска сестра-техничар (за кандидате који немају најмање шест месеци радног стажа у наведеном звању у обзир ће се узимати и искуство стечено у току обављања обавезног приправничког стажа и само у том случају кандидати треба да доставе потврду установе/ завода у којој су га обавили)

 • уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

 • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

 • оверену фотокопију личног картона о извршеним имунизацијама/ вакциналног картона или потврду о вакциналном статусу као доказ о извршеној имунизацији на Хепатитис Б и Морбиле (уколико не постоји доказ о вакцинацији или кандидат није вакцинисан против вируса Хепатитиса Б и Морбила, неопходно је да кандидат уради анализу присуства антитела на Хепатитис Б и Морбиле IgG класе и приложи оверену фотокопију резултата анализе)

 • кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, www.bolnicasombor.org.rs у року од од 30 дана од дана закључења огласа.

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање послова на које је изабран као и оверену фотокопију документа из којег се види да је кандидат започео имунизацију против вируса Хепатитиса Б односно Морбила, уколико до сада није вакцинисан против ових заразних болести (процес имунизације изабраних кандидата биће подржан од стране Опште болнице, у вези чега ће кандидати бити контактирани по објављивању одлуке о избору кандидата). Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности и оверену фотокопију документа из којег се види да је кандидат започео имунизацију против вируса Хепатитиса Б односно Морбила, уколико до сада није вакцинисан против ових заразних болести, исти ће бити одбијен, а вршилац дужности директора Опште болнице ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.

Одабраним кандидатима који буду примљени у радни однос за обављање послова под тачкама I.1., II.2. и II.3. ће уговором о раду бити одређен пробни рад који ће трајати 6 (шест) месеци.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор.

Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПРЕПОРУЧЕНОМ ПОШИЉКОМ ИЛИ ПУТЕМ КУРИРСКЕ СЛУЖБЕ на адресу:

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

ул. Војвођанска бр. 75

25000 Сомбор,

уз напомену „за оглас за доктора медицине“ односно „за оглас за медицинску сестру“.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Неблаговремене, недозвољене, непотпуне и непотписане пријаве као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање.

По окончању огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи. Оглас је активан у периоду 08.12.2020. – 15.12.2020.

Вршилац дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

др Драган Растовић

Обавештење за јавност

У респираторној амбуланти Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор дана 01.12.2020. године прегледано је 96 пацијената.

На болничком лечењу тренутно (02.12.2020. године) налази се 81 пацијент позитиван на COVID.

6 пацијената је на механичкој вентилацији, 4 пацијента на NIV-u (неинвазивној вентилацији).

Већина пацијената има тежу клиничку слику и захтевају кисеоничку потпору.

Већи број здравствених радника који су били COVID позитивни враћају се из самоизолације на посао. Тренутно је COVID позитивно 67 здравствених радника.

в.д. директора
Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор
др Драган Растовић

Обавештење о новој функционалној реорганизацији одељења Опште болнице Сомбор

Због повећања броја новозаражених пацијената Општа болница Сомбор морала је да изврши још једну функционалну реорганизацију како би обезбедила већи капацитет Ковид Одељења.

С тим у вези, осим Одељења за плућне болести и Интерног одељења у сврху смештаја пацијената оболелих од ковида отворено је и Covid инфективно одељење (где је до сада било Одељење за плућне болести).

Пацијенти Одељења за плућне болести премештају се на III спрат Хируршког блока, односно у део Одељења за ортопедију где је већ измештено Интерно одељење.

Пријем пулмолошких пацијената врши ће се кроз интернистички пријем који се обавља у склопу Одељења за хитан пријем и збрињавање ургентних стања у приземљу Хируршког блока, сем оних пацијената – сумњи на Ковид који се примају на преглед и евентуални пријем преко респираторне амбуланте у улици Солунских бораца.

Хитни ендоскопски прегледи (гастроскопије и колоноскопије) Ковид позитивних пацијената ће се радити у интернистичком ендоскопском кабинету који се налази унутар Ковид одељења смештеног у згради Интерног одељења.

в.д. директора Опште болнице Сомбор
др Драган Растовић

Load more