Google+

Povratak na Одбори

Етички одбор

Чланови етичког одбора

Етички одбор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, који је састављен и ради у складу са правилима ICH-GCP заседа у саставу:

 • др Милисав Вујовић, лекар спец. хирург, председник
 • др Синиша Зарић, лекар спец. хирург, заменик председника
 • др Светлана Младеновић Радовановић, субспец. хематолог, члан
 • др Дијана Матијаш Косановић, субспец. хематолог, члан
 • др Соња Јанковић, субспец. клинички трансфузиолог

запослени у Општој болници Сомбор и

 • Бојан Тркуља дипл. правник, адвокат из Сомбора, члан
 • Владимир Симин дипл. правник, адвокат из Апатина, члан.

Административне послове за Етички одбор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор обавља: Сања Димитријевић, дипл.екон.  (телефон: 064/659-7747)

Дужности и обавезе Етичког одбора

Етички одбор Опште болнице:

 • прати и анализира начела професионалне етике у обављању здравствене делатности,
 • даје сагласност за спровођење научних истраживања, медицинских огледа, као и клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у Општој болници, односно да прати њихово спровођење,
 • доноси одлуке и разматра стручна питања у вези са узимањем делова људског тела у медицинске и научно-наставне сврхе, у складу са Законом,
 • доноси одлуку и разматра стручна питања у вези са применом мера за лечење неплодности поступцима биомедицински потпомогнутим оплођењем, у складу са Законом,
 • прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно у области давања сагласности пацијента за предложену медицинску меру,
 • прати, анализира и даје мишљење о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и увођењу нових здравствених технологија,
 • доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности,
 • врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите,
 • доноси Пословник о раду Етичког одбора,
 • разматра и друга етичка питања у обављању делатности Опште болнице.

Документа