Google+

Povratak na Сектор специјалистичко-консултативних амбуланти

Специјалистичка онколошка амбуланта са дневном болницом

Специјалистичка амбуланта ради у две смене, од 07:00 до 19:00 часова и има укупно 9 постеља за пацијенте који морају да примају хемиотерапију. 

Здравствене услуге у Амбуланти пружају следећи лекари запослени на неодређено време:

  • АРНАУТ ДР ГАБРИЕЛА начелник Амбуланте, лекар специјалиста опште медицине – субспецијалиста онколог

  • Косовац др Едита шеф Одсека за превентиву и регистрацију малигних обољења, лекар специјалиста опште медицине – субспецијалиста онколог

  • Шарић Прим. др Ђерђи шеф Одсека субспецијалистичких амбуланти, лекар специјалиста опште медицине – субспецијалиста онколог

Главна сестра Амбуланте је:

  • Јокић Катица, медицинска сестра

галерија фотографија