Google+

Povratak na Служба за правне и економско-финансијске послове

Одељење за економско-финансијске послове

У Одељењу за економско-финансијске послове запослено је 27 радника на неодређено време различитих профила (11 са високом стручном спремом, 5 са вишом и 11 са средњом).

При Одељењу функционишу 3 одсека.

  • Одсек рачуноводства
  • Одсек обрачуна и набавке
  • Одсек информатике и статистике