Google+

Povratak na Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове

Одељење за економско-финансијске послове

У Одељењу за економско-финансијске послове запослена су 24 радника на неодређено време различитих профила (5 са високом стручном спремом, 8 са вишом и 11 са средњом).

При Одељењу функционише 6 одсека.