Google+

Povratak na Сектор за заједничке медицинске делатности

Служба за патолошко-анатомску дијагностику

Здравствене услуге у Служби пружају следећи лекари запослени на неодређено време:

  • Зечев др Владимир начелник Одељења, лекар специјалиста патологије

  • Ћурић др Татјана – шеф одсека патологије и цитодијагностике, лекар специјалиста патологије

  • Фератовић др Фахрудин лекар специјалиста патологије

Главна сестра Службе је:

  • Весна Голубовац, медицинска сестра

галерија фотографија