Google+

Povratak na Сектор за заједничке медицинске делатности

Одељење за патолошко-анатомску дијагностику

Здравствене услуге у Одељењу пружају следећи лекари запослени на неодређено време:

  • Зечев др Владимир начелник Одељења, лекар специјалиста патологије, субспецијалиста медицинске цитологије

  • Ћурић др Татјана – шеф одсека патологије, лекар специјалиста патологије

  • Фератовић др Фахрудин лекар специјалиста патологије

Главна сестра Одељења је:

  • Весна Голубовац, медицинска сестра

галерија фотографија