Google+

Povratak na Сектор за заједничке медицинске делатности

Одељење за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију

Одељење за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију располаже са 15 постеља.

Здравствене услуге на Одељењу пружају следећи лекари запослени на неодређено време:

 • ВУКЕЛИЋ ГАЗДИЋ ДР СОЊА – начелник Одељења, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом – субспецијалиста клиничке фармакологије
 • Бења Вишић др Емеше – шеф Одсека за интензивну терапију, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
 • Зорић др Милка – шеф Одсека за анетезију, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
 • Новаковић др Весна – шеф Одсека за дечију анестезиологију, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
 • Бабић др Славица – шеф Одсека гинеколошко-акушерске анестезије, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
 • Гајић др Снежана – шеф Одсека за терапију бола, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
 • Зоњић др Александар – начелник Одељења за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, шеф Одсека преанестезиолошких амбуланти и преоперативне припреме, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
 • Грабовичкић др Весна – лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
 • Дурман др Вања – доктор медицине на специјализацији из анестезиологије и реаниматологије
 • Елезовић др Ирис – доктор медицине на специјализацији из анестезиологије и реаниматологије
 • Безбрадица др Биљана – доктор медицине на специјализацији из анестезиологије и реаниматологије
 • Димић др Слободан – доктор медицине на специјализацији из анестезиологије и реаниматологије
 • Лончар др Тамара – доктор медицине на специјализацији из анестезиологије и реаниматологије
 • Вукчевић др Дејан – доктор медицине на специјализацији из анестезиологије и реаниматологије
 • Антешевић др Марија – доктор медицине на специјализацији из анестезиологије и реаниматологије
 • Пишпек др Јелена – доктор медицине на специјализацији из анестезиологије и реаниматологије

Главна сестра Одељења је:

 • Проданов Славица, виша медицинска сестра

 галерија фотографија