Google+

Povratak na Сектор за заједничке медицинске делатности

Одељење за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију

Одељење за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију располаже са 15 постеља.

Здравствене услуге на Одељењу пружају следећи лекари запослени на неодређено време:

 • Зоњић др Александар – помоћник директора за организацију здравствене службе, начелник Одељења – лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
 • Бења Вишић др Емеше – шеф Одсека за интензивну терапију, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
 • Гајић др Снежана – шеф Одсека за анестезију, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
 • Новаковић др Весна – шеф Одсека за дечију анестезиологију, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
 • Бабић др Славица – шеф Одсека гинеколошко-акушерске анестезије, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
 • Цветићанин др Ирис – лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
 • Дурман др Вања – лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
 • Елек др Биљана – лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
 • Димић др Слободан – лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
 • Лончар др Тамара – лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
 • Пишпек др Јелена – доктор медицине на специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије
 • Цимеша др Дуња – доктор медицине на специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије
 • Путник др Ивана – доктор медицине на специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије
 • Проданов др Милош – доктор медицине на специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије
 • Ковач др Марио – доктор медицине на специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије
 • Ерор др Јелена – доктор медицине на специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије
 • Поповић др Николина – доктор медицине
 • Ђорђевић др Ана – доктор медицине
 • Шимпрага др Младен – доктор медицине
 • Баранов др Борис – доктор медицине

Главна сестра Одељења је:

 • Проданов Славица, виша медицинска сестра

 галерија фотографија