Google+

Povratak na Сектор за хируршке гране

Одељење за ортопедску хирургију и трауматологију

Одељење за ортопедску хирургију и трауматологију располаже са 43 постеље.

Здравствене услуге на Одељењу пружају следећи лекари запослени на неодређено време:

  • ВУКОВИЋ ДР МИРОЉУБ начелник Одељења, лекар специјалиста ортопедије

  • Лукић др Срђан шеф Одсека трауматологије, лекар специјалиста ортопедије

  • Цветић др Слободан – шеф Одсека хладне ортопедије, лекар специјалиста ортопедије
  • Цурновић др Карло шеф Одсека дечије ортопедије, лекар специјалиста ортопедије

  • Крајачић др Дејан шеф Одсека септике, лекар специјалиста ортопедије

  • Милинковић др Дејан шеф Одсека специјалистичких амбуланти, лекар специјалиста ортопедије

  • Топић др Небојша – лекар специјалиста ортопедије

  • Проданов др Радош – доктор медицине на специјализацији из ортопедске хирургије и трауматологије
  • Цветић др Љубомир – доктор медицине на специјализацији из ортопедске хирургије и трауматологије

Главна сестра Одељења је:

  • Маунић Ирен, виша медицинска сестра

галерија фотографија