Google+

Povratak na Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове

Одељење за опште, правне и кадровске послове

У Одељењу за правне, кадровске и административне послове запослено је 16 радника на неодређено време различитих профила од чега је 14 административних радника (3 са високом стручном спремом, 5 са вишом и 5 са средњом) и 2 су технички радници (1 курир и 1 кв возач).

При Одељењу функционишу 3 одсека.