Google+

Povratak na Служба за правне и економско-финансијске послове

Одељење за правне, кадровске и административне послове

У Одељењу за правне, кадровске и административне послове запослено је 18 радника на неодређено време различитих профила од чега је 14 административних радника (5 са високом стручном спремом, 5 са вишом и 6 са средњом) и 2 су технички радници (1 курир и 1 возач).

При Одељењу функционишу 3 одсека:

  • Одсек за правне послове
  • Одсек за кадровске послове
  • Одсек за административне послове