Google+

Povratak na Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове

Одељење за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине

У Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине запослено је 98 радника на неодређено време различитих профила (1 са вишом стручном спремом, 6 са средњом и 91 са нижом).

Руководилац Одељења за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине је Јакшић Јосипа, струковна медицинска сестра.