Google+

Povratak na Служба за техничке и друге послове

Одељење за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине

У Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине запослено је 95 радника на неодређено време различитих профила (2 са вишом стручном спремом, 7 са средњом и 86 са нижом).

При Одељењу функционишу 3 одсека:

  • Одсек за одржавање хигијене
  • Одсек за одржавање хигијене операционих сала
  • Одсек за заштиту животне средине.

Руководилац Одељења за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине је Јакшић Јосипа, струковна медицинска сестра.