Google+

Мисија и визија

Болница Лого

ОПШТА БОЛНИЦА

„Др Радивој Симоновић“ Сомбор

Војвођанска 75

МИСИЈА

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор је установа секундарне здравствене заштите која пружа доступну свеобухватну, континуирану и безбедну здравствену заштиту становништву западно-бачког региона.

Тимским радом уз максимално коришћење расположивих ресурса и уз континуирано унапређење квалитета рада пружамо здравствене услуге у сфери дијагностике, амбулантно поликлиничког и стационарног лечења пацијената.

Применом савремених медицинских технологија, спровођењем планираних активности које су усклађене са националном здравственом политиком и применом искуства медицинских стручњака настојимо да будемо стожер у здравственој заштити становништва.

ВИЗИЈА

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор стреми досезању препоручених стандарда у свим сферама рада тежећи максималној координацији и синхронизацији свих здравствених установа Региона кроз управљање квалитетом наше настојање ће бити изврсност у нивоу пружања здравствене заштите становништва.