Google+

Povratak na Сектор за заједничке медицинске делатности

Служба за снабдевање крвљу и крвним продуктима

Здравствене услуге у Служби пружају следећи лекари запослени на неодређено време:

  • РАДМИЛО ДР РУЖА – начелник Службе, лекар специјалиста трансфузиологије
  • Карас-Василаки др Снежана – шеф Одсека за имунохематологију, лекар специјалиста трансфузиологије

  • Грковић др Селена шеф Одсека за праћење оралне антикоагулантне терапије, лекар специјалиста трансфузиологије

  • Ађић Тосеги др Ева – шеф Одсека за испитивање поремећаја хемостазе, лекар специјалиста трансфузиологије

  • Јанковић др Соња – лекар специјалиста трансфузиологије – субспецијалиста клиничке трансфузиологије

Главни лаборант Службе је:

  • Новаковић Наташа, трансфузиолошки техничар

галерија фотографија