Google+

Povratak na Менаџмент болнице

Помоћници директора

Помоћник директора за медицинска питања

др Милисав ВУЈОВИЋ

Помоћник директора за организацију здравствене службе

др Александар ЗОЊИЋ

Помоћник директора за економско-финансијске послове

Ирена ЋУЈИЋ, дипл. економиста

Помоћник директора за правне, кадровске и административне послове

Мирјана БОКАН, дипл. правник

Помоћник директора за техничке послове

Иштван САБО, дипл. инг.