Google+

Лице за заштиту података о личности

Лице за заштиту података о личности:

Павле Лалић, дипл. правник

Телефони: 

025/467-795

Електронска пошта:

pavle.lalic@bolnicasombor.org.rs