Google+

Финансијски показатељи и листе чекања

Листе чекања

Преглед средстава пренетих од стране РФЗО и извршених плаћања према добављачима из средстава РФЗО

Финансијски план за 2019. годину

Финансијски план за 2018. годину

Финансијски план за 2017. годину

Одлука 2 – I измене финансијског плана за 2017. годину (21.04.2017)

Финансијски извештај

Завршни рачун 2023

Завршни рачун 2022

Завршни рачун 2021

Завршни рачун 2020

Завршни рачун 2019

Завршни рачун 2018

Финансијски план за 2016. годину

Одлука 2 са VII седнице Управног одбора од 26.01.2015.

Одлука 5 са VIII седнице Управног одбора од 02.03.2015.

Одлука 8 са VIII седнице Управног одбора од 02.03.2015.

Одлука о усвајању I измене финансијског плана за 2016. годину

Одлука о усвајању II измене финансијског плана за 2016. годину

Одлука о усвајању III измене финансијског плана за 2016. годину

Извештај о финансијском пословању Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2016. годину