Google+

Финансијски показатељи и листе чекања

Листе чекања

Преглед средстава пренетих од стране РФЗО и извршених плаћања према добављачима из средстава РФЗО

Финансијски план за 2019. годину

Финансијски план за 2018. годину

Финансијски план за 2017. годину

Одлука 2 – I измене финансијског плана за 2017. годину (21.04.2017)

Финансијски извештај

Завршни рачун 2022

Завршни рачун 2021

Завршни рачун 2020

Завршни рачун 2019

Завршни рачун 2018

Финансијски план за 2016. годину

Одлука 2 са VII седнице Управног одбора од 26.01.2015.

Одлука 5 са VIII седнице Управног одбора од 02.03.2015.

Одлука 8 са VIII седнице Управног одбора од 02.03.2015.

Одлука о усвајању I измене финансијског плана за 2016. годину

Одлука о усвајању II измене финансијског плана за 2016. годину

Одлука о усвајању III измене финансијског плана за 2016. годину

Извештај о финансијском пословању Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2016. годину