Google+

Интерна ревизија

Послове интерне ревизије у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор обавља:

ВЕСНА ЛАЛИЋ дипл.ецц, сарадник у интерној ревизији

Електронска пошта: vesna.lalic@bolnicasombor.org.rs

Телефон: 064 8783502

 

Документа

Етички кодекс интерне ревизије

Повеља интерне ревизије

Стратешки план интерне ревизије

Годишњи план интерне ревизије 2022

Измена годишњег плана интерне ревизије 2022

Годишњи план интерне ревизије 2023