Google+

Интерна ревизија

Послове интерне ревизије у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор обавља:

ВЕСНА ЛАЛИЋ дипл.ецц, сарадник у интерној ревизији

Електронска пошта: vesna.lalic@bolnicasombor.org.rs

Телефон: 064 8783502

 

Документа

Етички кодекс интерне ревизије

Повеља интерне ревизије

Стратешки план интерне ревизије

Годишњи план интерне ревизије 2022

Измена годишњег плана интерне ревизије 2022

Годишњи план интерне ревизије 2023

Годишњи план интерне ревизије 2024