Google+

Јавне набавке

Документа

Обавештења о закљученим уговорима по централизованим јавним набавкама

Јавне набавке

 

Јавна набавка мале вредности 14/2020 – редовно одржавање објеката

Јавна набавка 12/2020 отворени поступак – Набавка медицинске опреме за патологију

Јавна набавка мале вредности 11/2020 – Набавка услуге осигурања имовине, запослених и одговорности

Јавна набавка 10/2020 отворени поступак – Набавка медицинске опреме за интензивну негу (пацијент монитори и дефибрилатор)

Јавна набавка 13/2020 отворени поступак – Набавка лекова

Јавна набавка 9/2020 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка мале вредности 8/2020 – Набавка услуга одржавање информационог система „HELIANT”

Јавна набавка мале вредности 7/2020 – Набавка услуга одржавање лабораторијског информационог система „СЛИС“

Јавна набавка 6/2020 отворени поступак – Набавка мазута

Јавна набавка 2/2020 отворени поступак – Набавка потрошног материјала и санитетског материјала – поновљен поступак

Јавна набавка мале вредности 5/2020 – Набавка радова –
редовно одржавање објеката

Јавна набавка мале вредности 4/2020 – Набавка услуга управљања отпадом

Јавна набавка мале вредности 3/2020 – Набавка медицинских гасова

Јавна набавка мале вредности 1/2020 – Набавка осталог уградног материјала: мрежица, стаплера…

Јавна набавка 60/2019 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Јавна набавка мале вредности 56/2019 – Набавка столарко-браварског материјала

Јавна набавка 62/2019 отворени поступак – Набавка услуга поправке медицинске опреме 2

Јавна набавка мале вредности 63/2019 – Набавка услуга сервиса анестезијских апарата, респиратора и гасних технологија 2

Јавна набавка 61/2019 отворени поступак – Набавка разних медицинских инструмената и уређаја 2

Јавна набавка 59/2019 отворени поступак – Набавка хируршких конаца 2

Јавна набавка мале вредности 58/2019 – Набавка болничке постељине

Јавна набавка мале вредности 57/2019 – Набавка услуге поправке и одржавања моторних возила

Јавна набавка 55/2019 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног лабораторијског материјала 2

Јавна набавка мале вредности 54/2019 – Набавка штампаних папирних здравствених картона, образаца и другог штампаног материјала

Јавна набавка 51/2019 отворени поступак – Набавка горива

Јавна набавка 49/2019 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала

Јавна набавка мале вредности 50/2019 – Набавка услуга поправке и одржавањe моторних возила

Јавна набавка 52/2019 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Јавна набавка 48/2019 отворени поступак – Набавка лекова 2

Јавна набавка 47/2019 отворени поступак – Набавка материјала за CRRT дијализу – поновљен поступак

Јавна набавка мале вредности 46/2019 – Набавка електроматеријала

Јавна набавка мале вредности 42/2019 – Набавка услуге поправке ЦР система AGFA CX35 за мамограф са заменом резервних делова

Јавна набавка 43/2019 отворени поступак – Набавка хируршких конаца

Јавна набавка мале вредности 45/2019 – Набавка материјала за одржавање хигијене

Јавна набавка 44/2019 отворени поступак – Набавка трансфузиолошког материјала 2

Јавна набавка мале вредности 41/2019 – Набавка таблетиране соли за постројења у оквиру топлане

Јавна набавка мале вредности 40/2019 – Набавка услуга поправке немедицинске опреме 2

Јавна набавка мале вредности 38/2019 – Набавка посуда за одлагање медицинског отпада

Јавна набавка мале вредности 39/2019 – Набавка услуга сервиса анестезијских апарата, респиратора и гасних технологија

Јавна набавка 38/2019 отворени поступак – Набавка услуга поправке медицинске опреме

Јавна набавка 36/2019 отворени поступак – Набавка разних медицинских инструмената и уређаја

Јавна набавка 37/2019 отворени поступак – Набавка материјала за CRRT дијализу

Јавна набавка 34/2019 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Јавна набавка 35/2019 отворени поступак – Набавка материјала за ангио салу

Јавна набавка мале вредности 33/2019 – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање

Јавна набавка мале вредности 32/2019 – Набавка попречних чаршава и обостраних пвц навлака за душеке 2

Јавна набавка 31/2019 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала 2

Јавна набавка 30/2018 отворени поступак – Набавка трансфузиолошког материјала

Јавна набавка мале вредности 29/2019 – Набавка рачунарске опреме

Јавна набавка мале вредности 28/2019 – Попречни чаршави и обостране пвц навлаке за душеке

Јавна набавка 26/2019 отворени поступак – Набавка намирница за исхрану пацијената 1

Јавна набавка 27/2019 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења

Јавна набавка мале вредности 25/2019 – Набавка услуге управљања отпадом

Јавна набавка мале вредности 24/2019 – Набавка услуге одржавања информационог система „Хелиант“

Јавна набавка мале вредности 23/2019 – Набавка услуге одржавања лабораторијског информационог система „СЛИС“

Јавна набавка 22/2019 отворени поступак – Набавка лекова

Јавна набавка мале вредности 21/2019 – Набавка услуга поправке немедицинске опреме

Јавна набавка мале вредности 15/2019 – Реализација пројекта машинских инсталација – припрема санитарне топле воде системом соларних колектора

Јавна набавка 19/2019 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног лабораторијског материјала

Јавна набавка 16/2019 отворени поступак – Набавка медицинске опреме за уролошку ендоскопију

Јавна набавка 20/2019 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу

Јавна набавка 18/2019 отворени поступак – Набавка мазута

Јавна набавка 17/2019 отворени поступак – Набавка батеријског, моторног система за сечење и бушење костију

Јавна набавка 14/2019 отворени поступак – Набавка ултразвучног апарата премијум класе са две сонде за радиологију

Јавна набавка 13/2019 отворени поступак – Набавка дигиталног стационарног колор доплер ултразвучног система са две сонде и програмом за стрес ехо

Јавна набавка мале вредности 11/2019 – Набавка медицинских гасова

Јавна набавка 10/2019 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка 9/2019 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала – поновљен поступак

Јавна набавка мале вредности 7/2019 – Набавка услуге осигурања имовине, запослених и одговорности

Јавна набавка 8/2019 отворени поступак – Набавка осталог уградног материјала: мрежица, стаплера…

Јавна набавка 5/2019 отворени поступак – Набавка уградног материјала – Имплантати у ортопедији – за период до септембра месеца 2019. године

Јавна набавка 4/2019 отворени поступак – Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за изградњу објекта јавне намене

Јавна набавка 3/2019 отворени поступак – Набавка услуга поправке немедицинске опреме

Јавна набавка мале вредности 2/2019 – Набавка медицинске опреме за хитну хируршку

Јавна набавка 55/2018 отворени поступак – Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за изградњу објекта јавне намене

Јавна набавка мале вредности 1/2019 – Набавка услуге поправке ЦТ апарата Somatom Emotion 16 S/N 39516 са заменом резервних делова

Јавна набавка мале вредности 52/2018 – Набавка штампаних папирних здравствених картона, образаца и другог штампаног материјала

Јавна набавка мале вредности 54/2018 – Набавка медицинске опреме за хитну хируршку

Јавна набавка 53/2018 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала

Јавна набавка 51/2018 отворени поступак – Набавка хируршког конца

Јавна набавка 48/2018 отворени поступак – Набавка електроматеријала и осталог

Јавна набавка 50/2018 отворени поступак – Набавка горива

Јавна набавка 49/2018 отворени поступак – Набавка услуга поправке и одржавања моторних возила

Јавна набавка 42/2018 отворени поступак – Набавка посуда за одлагање медицинског отпада

Јавна набавка 47/2018 отворени поступак – Набавка материјала за CRRT дијализу

Јавна набавка 46/2018 отворени поступак – Набавка услуга поправке немедицинске опреме

Јавна набавка 45/2018 отворени поступак – Набавка уградног материјала – остали уградни материјал у ортопедији – Интрамедуларни интерлоцкинг клин за надлактицу

Јавна набавка 41/2018 отворени поступак – Набавка природног гаса

Јавна набавка 44/2018 отворени поступак – Набавка услуга сервиса медицинске опреме

Јавна набавка 40/2018 отворени поступак – Набавка услуга сервиса анестезијских апарата, респиратора и гасних технологија

Јавна набавка 43/2018 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења 2

Јавна набавка 35/2018 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Јавна набавка 39/2018 отворени поступак – Набавка радова – хидрогеолошка истраживања на изворишту јодне бање у Бездану

Јавна набавка 38/2018 отворени поступак – Набавка уградног материјала – бесцементна протеза кука без колара

Јавна набавка 37/2018 отворени поступак – Набавка материјала за одржавање хигијене

Јавна набавка 36/2018 отворени поступак – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање

Јавна набавка 33/2018 отворени поступак – Набавка уградног материјала

Јавна набавка 34/2018 отворени поступак – Набавка материјала за ангио салу

Јавна набавка 32/2018 отворени поступак – Набавка грађевинских радова – адаптација простора за цт апарат

Јавна набавка 30/2018 отворени поступак – Набавка система за видео гастроскопију и видео колоноскопију са једним видео процесором и електро хируршком јединицом и осталом неопходном пратећом опремом

Јавна набавка 27/2018 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка 31/2018 отворени поступак – Набавка аутоматског парног стерилизатора запремине око 450л са системом за припрему воде са омекшивачем

Јавна набавка 29/2018 отворени поступак – Набавка лапароскопског стуба са 4К видео системом и пратећом опремом

Јавна набавка 28/2018 отворени поступак – Набавка мазута за период од 6 месеци

Јавна набавка 23/2018 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења

Јавна набавка мале вредности 25/2018 – Набавка добара – тројезичне табле и натписи

Јавна набавка 26/2018 отворени поступак – Набавка трансфузиолошког и лабораторијског материјала

Јавна набавка 19/2018 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Јавна набавка мале вредности 24/2018 – Набавка услуге управљања отпадом

Јавна набавка 22/2018 отворени поступак – Набавка оловних акумулатора

Јавна набавка мале вредности 21/2018 – Набавка услуге одржавања информационог система „Heliant“ по партијама

Јавна набавка мале вредности 20/2018 – Набавка услуге одржавања лабораторијског информационог система „СЛИС“

Јавна набавка мале вредности 17/2018 – Набавка услуге Редовног претходног/периодичног прегледа запослених на радним местима у зони јонизујућег зрачења

Јавна набавка 18/2018 отворени поступак – Набавка лекова

Јавна набавка 5/2018 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног лабораторијског материјала

Јавна набавка 16/2018 отворени поступак – Набавка уградног материјала – Остали уградни материјал у ортопедији

Јавна набавка 15/2018 отворени поступак – Набавка уградног материјала – Имплантати у ортопедији

Јавна набавка 14/2018 отворени поступак – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање

Јавна набавка 13/2018 отворени поступак – Набавка мазута

Јавна набавка 12/2018 отворени поступак – Набавка медицинских гасова

Јавна набавка 11/2018 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу

Јавна набавка 10/2018 отворени поступак – Набавка ЦТ апарата – 16 слајсни

Јавна набавка 9/2018 отворени поступак – Набавка колоноскопa – комплетни систем за видео колоноскопију

Јавна набавка мале вредности 8/2018 – Набавка услуге поправке ЦТ апарата Somatom Emotion 16 S/N 39516 са заменом резервних делова

Јавна набавка 7/2018 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала

Јавна набавка 6/2018 отворени поступак – Набавка осталог уградног материјала: мрежица, стаплера…

Јавна набавка мале вредности 4/2018 – Набавка услуге осигурања имовине, запослених и одговорности

Јавна набавка мале вредности 2/2018 – Услуга поправке ЦТ апарата Somatom Emotion 16 S/N 39516 са заменом резервних делова

Јавна набавка 3/2018 отворени поступак – Набавка хируршких оперативних инструментата

 Јавна набавка 1/2018 преговарачки поступак – SILK