Google+

Povratak na Комисије

Комисија за заштиту од болничких инфекција

План за превенцију и сузбијање болничких инфекција

Програм рада Комисије за праћење интрахоспиталних инфекција 

Чланови комисије:

 1. др Драган Растовић, вршилац дужности директора председник Комисије
 2. др Дарко Косановић, заменик председника Комисије
 3. др Александра Каран, члан Комисије
 4. др Синиша Зарић, члан Комисије
 5. др Мирољуб Вуковић, члан Комисије
 6. др Милутин Перуничић члан Комисије
 7. др Соња Вукелић – Газдић, члан Комисије
 8. др Велибор Меселџија, члан Комисије
 9. др Јелена Половина Паскаш, члан Комисије
 10. др Лазар Рачић, члан Комисије
 11. др Светлана Младеновић Радовановић, члан Комисије
 12. др Јасмина Јовић, члан Комисије
 13. мр. фарм. Јасмина Чанковић – Стјеља, члан Комисије
 14. др Дејан Милинковић, члан Комисије
 15. др Жељко Рељић, члан Комисије
 16. др Милан Арнаут, члан Комисије
 17. др Снежана Делић, члан Комисије
 18. др Гордана Цветић, члан Комисије
 19. др Драгослава Чубрило, члан Комисије
 20. Јелена Крстић, мед. сестра, члан Комисије
 21. Ђурђа Бараћ, вмс, члан Комисије
 22. Данијела Минић, вмс, члан Комисије
 23. Јосипа Јакшић, вмс, члан Комисије