Google+

Povratak na Комисије

Комисија за заштиту од болничких инфекција

План за превенцију и сузбијање болничких инфекција

Програм рада Комисије за праћење интрахоспиталних инфекција 

Одлука о именовању комисије за заштиту од болничких инфекција

Чланови комисије:

 1. др Милисав Вујовић, помоћник директора Опште болнице за медицинска питања, лекар специјалиста опште хирургије – шеф Одсека колоректалне хирургије као председник Комисије;
 2. др Дарко Косановић, вршилац дужности заменика директора Опште болнице, лекар специјалиста опште хирургије – шеф Одсека за ургентну неуротрауму као заменик председника Комисије;
 3. др Милутин Перуничић, лекар специјалиста уролог – начелник Одељења за урологију, члан Комисије;
 4. др Александар Зоњић, помоћник директора Опште болнице за организацију здравствене службе, лекар специјалиста анестезиолог – начелник Одељења за анестезиологију, реаниматологију и инмтензивну терапију, члан Комисије;
 5. др Лазар Рачић, лекар специјалиста гинеколог – начелник Одељења за гинекологију и акушерство, члан Комисије;
 6. др Светлана Младеновић Радовановић, лекар субспецијалиста хематолог, шеф Одсека хематолошке дневне болнице – начелник Интерног одељења, члан Комисије;
 7. др сци.мед. Јасмина Јовић, лекар специјалиста неуролог – начелник Одељења за неурологију, члан Комисије;
 8. мр.фарм. Јасмина Чанковић – Стјеља, магистар фармације специјалиста – шеф Одсека болничке апотеке, члан Комисије;
 9. др Жељко Рељић, лекар специјалиста инфектолог – начелник Одељења за инфективне болести, члан Комисије;
 10. др Јелена Зелић, лекар специјалиста хигијене, члан Комисије;
 11. др Гордана Цветић, лекар специјалиста епидемиолог, члан Комисије;
 12. др Марина Огризовић, лекар специјалиста микробиолог, члан Комисије;
 13. Зорка Соковић, главна виша медицинска сестра Одељења за неурологију, члан Комисије;
 14. Ђурђа Бараћ, главна сестра Опште болнице, члан Комисије;
 15. Даниела Минић, главна виша медицинска сестра Одељења за гинекологију и акушерство, члан Комисије;
 16. Јосипа Јакшић, виша медицинска сестра – руководилац Одељења за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, члан Комисије;
 17. Јока Ковачевић, главна медицинска сестра Одељења за плућне болести, члан Комисије;
 18. Ивана Бурсаћ, санитарно – еколошки инжењер – координатор Одсека за заштиту животне средине, члан Комисије;