Google+

Povratak na Комисије

Комисија за хипербаричну комору

На основу Решења донетог 01.10.2019. године под бројем 25.-5489/2019, чланови Комисије за давање налаза и мишљења о потреби лечења осигураних лица Републичког фонда за задравствено осигурање хипербаричном оксигенацијом поступају у следећем саставу:

  1. др Раденко Станић, члан Комисије;
  2. др Милисав Вујовић, заменик члана Комисије;
  3. др Биљана Николић, члан Комисије;
  4. др Снежана Карас Василаки, заменик члана Комисије;
  5. др Дејан Крајачић, члан Комисије;
  6. др Милутин Перуничић, заменик члана Комисије.