Google+

Povratak na Комисије

Комисија за прекид трудноће

На основу Решења број 25.-6442/2019 донетог дана 28.10.2019. године именује стални Конзилијум за утврђивање постојања услова за прекид трудноће од навршене десете недеље трудноће до навршене двадесете недеље трудноће, и то у следећем саставу:

  1. др Лазар Рачић, председавајући Конзилијума;
  2. др Миладин Гуглета, заменик председавајућег Конзилијума;
  3. др Александар Баришић, члан Конзилијума;
  4. др Александар Терзић, заменик члана Конзилијума;
  5. др Снежана Кунић, члан Конзилијума;
  6. др Сима Катанић, заменик члана Конзилијума.