Google+

Povratak na Комисије

Комисија лекара за давање мишљења о неопходности лека и непостојању одговарајућег лека на Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

Чланови комисије:

1. Хирургија

 • Др Драган Ђуровић, хирург – председник комисије
 • Др Никола Славнић, уролог – члан
 • Др Габријела Арнаут, онколог – члан
 • Др Синиша Зарић, хирург – заменик
 • Др Дејан Крајачић, ортопед – заменик
 • Др Велибор Меселџија, ОРЛ – заменик

2. Интерна медицина

Уже интернистичка област:

 • Др Никола Загорац, интерниста-нефролог – председник комисије
 • Др Александра Огризовић-Поњевић, пнеумофтизиолог – члан
 • Др Радојка Шкорић, интерниса-хематолог – члан

Неуролошка и психијатријска област:

 • Др Јован Клем, неуролог – председник комисије
 • Др Лидија Кукуљ, психијатар – члан
 • Др Миланка Станић, инфектолог – члан

3. Педијатрија

 • Др Милан Арнаут, педијатар – председник комисије
 • Др Владимир Тинтор, педијатар – члан
 • Др Драган Растовић, дечји хирург – члан
 • Др Даница Капетановић, педијатар – заменик
 • Др Ружица Безбрадица, педијатар – заменик
 • Др Миладинка Станковић, педијатар- пулмолог – заменик

4. Гинекологија са акушерством

 • Др Лазар Рачић, гинеколог – председник комисије
 • Др Драгослав Видовић, гинеколог – члан
 • Др Александар Терзић, гинеколог – члан
 • Др Миладин Гуглета, гинеколог – заменик
 • Др Снежана Кунић, гинеколог – заменик
 • Др Александар Баришић, гинеколог – заменик

Документа