Google+

Povratak na Комисије

Комисија за саопштавање позитивних налаза на трансмисивне болести

Чланови комисије:

  • др Селена ГРКОВИЋ, председник комисије
  • Др Снежана Карас Василаки, члан комисије
  • Др Гордана Цветић, члан комисије