Google+

Постављене тројезичне табле и путокази у Општој болници Сомбор

23.11.2018. године у болничком комплексу Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, на Војвођанској улици 75 постављено је 68 табли и 20 путоказа на три језика и писма и то:
1. српски – ћирилица
2. хрватски – латиница
3. мађарски – латиница

Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, по Јавном конкурсу за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина, одобрена су средства за израду и постављање табли с називом одељења, служби и амбуланти исписаних на језицима националних мањина – националних заједница који су најчешће у службеној употреби.

Обзиром да је наша установа једина здравствена установа секундарног типа којој гравитира становништво општина: Сомбор, Апатин, Кула и Оџаци а вођени Правилником о службеној употреби језика и писма у статутима градова и општина на територији АП Војводине усагласили смо се да је неопходно да табле буду исписане на три језика и писма.

У нашој установи постоји дугогодишња интенција да се на све могуће начине олакша кретање и сналажење свим пацијентима који гравитирају Општој болници Сомбор јасним и транспарентним обележеним болничким кругом, означеним називима одељења, служби и амбуланти. До сада нисмо изнашли начин да финансирамо овај пројекат. Захваљујући средствима одобреним од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице успели смо у том настојању.

Општа болница Сомбор има јасан став да је важна суштина у заједништву, у заједничком животу, у истицању вредности које припадају свима. Будући да су мултикултурализам и мултиетничност, чије је обележје и вишејезичност, међу највећим богатствима наше Војводине важно је да то богатство сачувамо, негујемо и унапредимо. Ми, као здравствена установа треба да будемо лидери у том настојању како би и на овај начин утицали на унапређење нивоа квалитета здравствене услуге коју пружамо.

Јавна набавка 53/2018 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 53/2018 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Испоручен нови ЦТ

По Конкурсу Покрајинског секретаријата за здравство Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор додељења су средства за набавку новог система за компјутеризовану томографију ЦТ – 16 „слајсни“ скенер.

У даљој процедури јавне набавке, опредељеним средствима, набављен је ЦТ „Somatom go.Now“ произвођача „Siemens“ са свом пратећом опремом, адекватним софтверским пакетом који задовољава потребе тражене дијагностике и ПАКС архивом пацијент података. Комплетна опрема Општој болници Сомбор испоручена је од стране Siemens-а 15.11.2018. године.

За смештај новог скенера Општа болница Сомбор личним средствима финансира адаптацију простора који подразумева пред простор за пријем пацијента, простор за смештај уређаја и простор за радиолошке техничаре који мора да задовољава све стандарде који су неопходни за несметано функционисање као и прописане мере радијационе сигурности и безбедности.

Очекујемо да се радови ускоро окончају како би се уређај монтирао, извршила обука и пуштање у рад.

Општа болница Сомбор има један 16-сласни ЦТ скенер који је добијен, као репариран 2007. године (произведен 2003.) произвођача „Siemens“, који је у употреби и данас и који нема адекватан софтвер који задовољава потребе тражене дијагностике. Уређај се уз корекцију мањих кварова може користити и даље иако су поправке дуготрајне јер се теже набављају резервни делови за застарели систем. За тај скенер постоји адекватни простор.

Годишње се у нашој установи на ЦТ-у прегледа око 5500 пацијената и уради преко 8500 снимака.

Куповином новог, савременог уређаја као и адаптацијом простора по свим највишим захтеваним стандардима Општој болници Сомбор омогућено је коришћење савремене, неинвазивне, једноставне, брзе и безболне дијагностичке методе која са адекватним софтвером даје могућност прегледа код: сумње на тумор или локализовану инфекцију (апсцес); сумње на тромбозу крвног суда, анеуризму, крварење; трауме и сумње на унутрашње крварење; оштећења мишића и прелома кости. Адекватно праћење стања оперисаних болесника и пацијената са бајпас-ом, безбеднија провера проходно уграђених графтова уз помоћ скенера. Смањење броја инвазивних колоноскопија у дијагностиковању болести дигестивног тракта, СТ колонографијом, посебно код пацијената код којих је колоноскопија контраиндикована. Набавком новог уређаја пружа се могућност даљег развоја нових здравствених процедура као што је то случај са применом нове здравствене методе Лапароскопска колоректална хирургија.

Све то доприноси раном откривању болести и смањењу стопе морбидитета и морталитета у Западно бачком округу, повећано задовољство пацијената доступном савременом, неинвазивном дијагностиком, задовољство на раду запослених који рукују адекватном, савременом опремом која им пружа сигурност и прецизност у раду.

Додатно је обезбеђена повезаност унутар информационог система Опште болнице Сомбор са информационим системом радиолошке службе у циљу прецизног и брзог увида у податке о пацијенту.

Нови систем за видео гастроскопију и видео колоноскопију са електрохируршком јединицом

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор је средствима добијеним по конкурсу од Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине набавила нови систем за видео гастроскопију и видео колоноскопију са једним видео процесором и електрохируршком јединицом, произвођача OLYMPUS, за потребе ендоскопског кабинета Одељења за хирургију.

За ту прилику, у приземљу хируршког блока делом из личних средстава и делом од донација реновиран је нови простор за смештај опреме са два одвојена ендоскопска кабинета.

13.11.2018. године завршена је обука те су урађени први гастроскопски и колоноскопски прегледи. Досадашњи рад је у многоме био отежан застарелом опремом која се често кварила. Нова, савремена опрема осим дијагностичких процедура пружа могућност и куративних – терпаијских процедура (полипектомије и сл.).

У ендоскопском кабинету Одељења за хирургију годишње се уради преко 250 гастроскопија и 400 колоноскопија. Почетком године обновљена је опрема и за Гастроентеролошки одсек Интерног одељења набавком новог гастроскопа и колоноскопа.

Обзиром на тенденцију пораста колоректалних тумора и тумора једњака, желуца и дванаестопалачног црева, све старију популацију, потребу превентивних прегледа и скринига и побољшања квалитета живота грађана, рано откривање и прецизна дијагностика од велике су важности за сваку здравствену установу. Уједно, намера нам је да у наредном периоду у потпуности укинемо листу чекања на ове прегледе или да је сведемо на најмању могућу меру.

Прве операције на новом лапароскопском стубу

Општа болница “Др Радивој Симоновић” Сомбор је средствима добијеним по конкурсу од Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине набавила лапароскопски стуб најновије генерације са 4К видео системом.

На тај начин обновљена је већ дотрајале опрема и створене су могућности за квалитетнији рад као и развијање нових здравствених процедура – лапароскопских операција колоректалног карцинома и лапароскопских операција препонских кила и кила трбушног зида, које су почеле да се примењују у Општој болници Сомбор почетком ове године. Набавком нове опреме наша установа је у могућности да прати савремене трендове у развоју лапароскопске хирургије.

Бенефити набавке нове опреме су пре свега у корист пацијената, ради се о мање инвазивним оперативним процедурама које дају минималну, односно мању трауму пацијента од конвенционалне хирургије, брз постоперативни опоравак, краће болничко лечење, мање постоперативне компликације, смањење трошкова лечења и наравно, побољшање услова рада медицинском особљу.

Развојем нових медицинских технологија на известан начин превазилазимо секундарни ниво здравствене заштите и намера нам је да нове технологије и нове процедуре уводимо и у другим сегментима рада Опште болнице Сомбор.

У нашој установи се годишње уради преко 250 лапароскопских холецистектомија (операција жучне кесе). Од почетка примене нове здравствене технологије урађено је 22 лапароскопске операције колоректалног карцинома (тумора дебелог црева), 11 лапароскопских апендектомија (операција слепог црева) и 3 лапароскопске операције препонске киле.

15.11.2018. године хируршки тим Опште болнице Сомбор урадио је прве лапароскопске операцијe на новом лапароскопском стубу, произвођача OLYMPUS.

Нови аутоматски, парни стерилизатор запремине коморе 450 литара

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор је средствима добијеним по конкурсу од Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине набавила нови, парни стерилизатор „Selectomat PL 669-1 CL APLIO 100“, немачког произвођача „MMM Group“, запремине коморе 450 литара са системом за припрему воде са омекшивачем за потребе Одељења за гинекологију и акушерство.

Простор за смештај стерилизатора, у склопу гинеколошког операционог блока, адаптиран је делом из личних средстава и делом од донација.

09.11.2018. године стерилзатор је монтиран, извршена је обука и исти је пуштен у рад.

До набавке новог стерилизатора стерилизација за потребе Одељења за гинекологију и акушерство обављала се у Одсеку централне стерилизације која се налази у Хируршком блоку, што је увелико отежавало рад медицинског особља, нарочито у неповољним временским приликама када се стерилни материјал преносио преко отвореног боличког круга до Одељења.

Набавком новог парног стерилизатора увелико смо олакшали рад особља и побољшали квалитет рада наше установе.

Превентивни уролошки прегледи

Посупајући по иницијативи Министарства здравља Републике Србије а у циљу повећања медицинске просвећености мушке популације, превасходно у контексту раног препознавања и лечења карцинома простате Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у периоду од 19. до 23. новембра 2018. године у периоду од 1700 до 1900 часова организује:

  • ПРЕВЕНТИВНЕ УРОЛОШКЕ ПРЕГЛЕДЕ

Свим заинтересовани мушкарцима ће у наведеном периоду бити омогућено да се подвргну тестирању вредности ПСА, као и ректалном прегледу и ултразвучном прегледу тестиса у млађој популацији.

Прегледи ће се обављати у кабинету за уролошки ултразвук при Служби за радиолошку дијагностику и у Служби за лабораторијску дијагностику у приземљу Хируршког блока Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска бр. 75.

Прво пласирање стента у ангио сали Опште болнице Сомбор

Дана 15.11.2018. године, у Општој болници Сомбор урађено је прво пласирање стента у десну коронарну артерију. Уградња стента (стентирање) је минимално инвазивни захват, у којем се стент смешта у коронарну артерију, сужену атеросклеротским наслагама. Уградња стента се изводи код пацијената с ангином пекторис, али се спроводи и као метода хитног лечења инфаркта миокарда.

Урађена је интервенција на два пацијента којом приликом су пласирана укупно три стента. Интервенцију је извршио др Предраг Радуловић са својим тимом уз асистенцију доц. др сц. мед. Илије Срдановића, директора Клинике за кардиологију, ИКВБВ Сремска Каменица.

Током 2017. године реализован је капитални пројекат у Општој болници “Др Радивој Симоновић” Сомбор у сврху започињања примене нове здравствене технологије “Катетеризација срца”.

Прва фаза, која подразумева дијагностичке процедуре на коронарним крвним судовима, почела је да се примењије у новембру месецу 2017. године и до сада је обављено близу 250 дијагностичких интервенција. За овај рад едукован је 1 лекар специјалиста кардиолог, 2 струковна радиолошка техничара и 2 медицинске сестре.

Са данашњим даном започета је примена друге фазе – терапијска етапа, која подразумева пласирање стентова у коронарне крвне судове која је подразумевала додатну едукацију кадра и формирање и опремање Одсека хемодинамике и дијагностике.

Јавна набавка 51/2018 отворени поступак – Набавка хируршког конца

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 51/2018 отворени поступак – Набавка хируршког конца
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Дефибрилатор за Интерно одељење Опште болнице Сомбор

Средстима донације у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор набављен је нов, преносни уређај за дефибрилацију срца који ће се користити у Коронарној јединици Интерног одељења. Дефибрилатор „Schiller Defigard 4000“, уређај неопходан за утврђивање поремећаја срчаног ритма уз помоћ којег се нормализује рад срца користи се као средство прве помоћи код срчаног удара и других поремећаја ритма.

Овом набавком наставља се неометан рад у коронарној јединци уз уређај који има могућност да се користит и при хитним транспортима витално угрожених пацијената.

Load more