Google+

Посета покрајинске заштитнице грађана Општој болници у Сомбору

У циљу унапређења процеса збрињавања и заштите деце од злостављања и занемаривања, у Општој болници “Др Радивој Симоновић“ Сомбор је 31.03.2023. године организован радни састанак покрајинске заштитнице грађана, доц. др Драгане Ћорић, в.д директора Опште болнице Сомбор, др Драгана Растовића, и Стручног тима болнице за подршку здравственим радницима и сарадницима у збрињавању и заштити деце од злостављања и занемаривања.

Непосредни повод за посету покрајинске заштитнице грађана нашој установи је сачињена интерна процедура наше установе у циљу ефикасније заштите и збрињавања деце од злостављања и занемаривања, за коју је институција покрајинског заштитника грађана показала интересовање, оцењујући је као пример добре праксе и показујући спремност за пружање подршке.

Поред осврта на интерну процедуру, на радном састанку су анализирани и механизми и квалитет интерресорне сарадње у овој области, потешкоће у раду и снаге за њихово превазилажење, могућности покрајинског заштитника грађана на успостављању сарадње са покрајинским секретаријатом за здравство у циљу отклањања процедуралних потешкоћа, те умрежавања наше са другим здравственим институцијама Аутономне Покрајине Војводине. Уједно, дискустовано је и о стању праксе када је у питању заштита одраслих жртава породичног насиља и акцентирана важност родно недискриминаторне праксе према жртвама породичног насиља.