Google+

Комисије

Комисија за унапређење квалитета рада

Комисија за унутрашњи надзор

Комисија за праћење интрахоспиталних инфекција

Комисија за саопштавање позитивних налаза на трансмисивне болести

Трансфузиолошка комисија

Комисија за прекид трудноће

Комисија за хипербаричну комору

Комисија лекара за давање мишљења о неопходности лека и непостојању одговарајућег лека на Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

Комисија за праћење интрахоспиталних инфекција

Чланови Комисије за праћење интрахоспиталних инфекција: др Милан Грба,  директор Опште болнице, председник Комисије за интрахоспиталне инфекције др Небојша Стјепановић, начелник Инфективног одељења др Драган Ђуровић, начелник Хируршког одељења др Мирољуб Вуковић, начелник Одељења за ортопедску хирургију и трауматологију др Никола Славнић, начелник Уролошког одељења др Соња Вукелић-Газдић, начелник Одељења за анестезију и интензивну терапију …

Комисија за прекид трудноће

Чланови комсије за прекид трудноће од навршене десете недеље трудноће до навршене двадесете недеље трудноће: др Лазар Рачић, председник др Драгослав Видовић, члан др Дејан Радаковић, члан др Снежана Кунић, заменик члана др Александар Баришић, заменик члана

Комисија за саопштавање позитивних налаза на трансмисивне болести

Чланови комисије: др Селена ГРКОВИЋ, председник комисије Др Снежана Карас Василаки, члан комисије Др Гордана Цветић, члан комисије

Комисија за унапређење квалитета рада

Чланови Комисије за унапређење квалитета рада: др Виолета Шкорић, спец. уролог, председник комисије др Никола ЗАГОРАЦ, субспецијалиста нефролог др Ђорђе ОРЛОВИЋ, спец. интерне медицине др Гордана СИЉАНОВИЋ ШЕШЛИЈА, спец. пнеумофтизиолог. др Дејан МИЛИНКОВИЋ, спец. ортопед Задаци Комисије за унапређење квалитета рада јесу: да сачини предлог програма за унапређење квалитета стручног рада Опште болнице и годишњи …

Комисија за унутрашњи надзор

Чланови комсије за унутрашњи надзор: Др Никола Загорац, председник комисије Др Бруно Урбановски, члан комисије Др Дејан Милинковић, члан комисије Др Александра Огризовић Поњевић, члан комисије Др Ева Ађић, члан комисије Др Миладинка Станковић, члан комисије

Комисија за хипербаричну комору

Чланови комсије за хипербаричну комору: др Раденко Станић, члан комисије др Драган Ђуровић, заменик члана комисије др Биљана Николић, члан комисије др Небојша Стјепановић, заменик члана комисије др Дејан Крајачић, члан комисије др Милутин Перуничић, заменик члана комисије

Комисија лекара за давање мишљења о неопходности лека и непостојању одговарајућег лека на Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

Чланови комисије: 1. Хирургија Др Драган Ђуровић, хирург – председник комисије Др Никола Славнић, уролог – члан Др Габријела Арнаут, онколог – члан Др Синиша Зарић, хирург – заменик Др Дејан Крајачић, ортопед – заменик Др Велибор Меселџија, ОРЛ – заменик 2. Интерна медицина Уже интернистичка област: Др Никола Загорац, интерниста-нефролог – председник комисије Др …

Трансфузиолошка комисија

Чланови трансфузиолошке комисије: др Соња ЈАНКОВИЋ, клинички трансфузиолог, председник комисије др Светлана МЛАДЕНОВИЋ-РАДОВАНОВИЋ, субспецијалиста хематолог др Соња ВУКЕЛИЋ-ГАЗДИЋ, спец. анестезиолог др Дарко КОСАНОВИЋ, спец. хирург мр фармације Викторија ВИДОВИЋ ВМС Бранка КОЈИЋ, главна сестра болнице