Google+

Povratak na Комисије

Комисија за хипербаричну комору

Чланови комсије за хипербаричну комору:

  • др Раденко Станић, члан комисије
  • др Драган Ђуровић, заменик члана комисије
  • др Биљана Николић, члан комисије
  • др Небојша Стјепановић, заменик члана комисије
  • др Дејан Крајачић, члан комисије
  • др Милутин Перуничић, заменик члана комисије