Google+

Организација

Сектор за интернистичке гране

Сектор за хируршке гране

Служба за гинекологију и акушерство

Служба за педијатрију

Служба за психијатрију

Служба за продужено лечење и негу

Сектор за заједничке медицинске делатности

Сектор специјалистичко-консултативних амбуланти

Служба за правне, економске и техничке послове

 

Кабинет директора Опште болнице

У Кабинету директора Опште болнице запослени су: РАСТОВИЋ ДР ДРАГАН – в.д.директора Опште болнице, шеф Одсека за дечију хирургију, лекар специјалиста дечији хирург Крендић Сава – дипл.економиста, помоћник директора за економско-финансијске послове Бокан Мирјана – дипл.правник, помоћник директора за правне, опште и кадровске послове Којић Бранка – главна виша медицинска сестра Опште болнице

Сектор за заједничке медицинске делатности

Кабинет директора Опште болнице Одељење за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања Одељење за анестезију и интензивну терапију Радиолошка служба Клиничка лабораторија Патоанатомска служба Служба за трансфузију крви Болничка апотека Служба за физикалну медицину, рехабилитацију и рану рехабилитацију  

Сектор за интернистичке гране

Интерно одељење Инфективно одељење Одељење за плућне болести Одељење за неурологију

Сектор за хируршке гране

Хируршко одељење Одељење за ортопедску хирургију и трауматологију Уролошко одељење ОРЛ одељење Очно одељење

Сектор специјалистичко-консултативних амбуланти

Специјалистичка амбуланта за кожне и полне болести Специјалистичка онколошка амбуланта са дневном болницом Специјалистичка ендокринолошка амбуланта Специјалистичка амбуланта за плућне болести и ТБЦ са дневном болницом Специјалистичка амбуланта за кардиоваскуларне и реуматолошке болести  

Служба за гинекологију и акушерство

Одељење за гинекологију и акушерство

Служба за педијатрију

Дечије одељење

Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове

Одељење за економско-финансијске послове Одељење за опште, правне и кадровске послове Одељење за техничке послове Одељење за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине

Служба за продужено лечење и негу

Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију Одељење за палијативно збрињавање  

Служба за психијатрију

Одељење за психијатрију