Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
Google+