Google+

Повратак на Организација

Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове

Одељење за економско-финансијске послове

Одељење за опште, правне и кадровске послове

Одељење за техничке послове

Одељење за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине

Одељење за економско-финансијске послове

У Одељењу за економско-финансијске послове запослено је 27 радника различитих профила (3 са високом стручном спремом, 8 са вишом и 16 са средњом). У Одељењу постоји 6 одсека. Руководилац одељења је помоћник директора за економско-финансијске послове Крендић Сава, дипл.ецц.

Одељење за опште, правне и кадровске послове

У Одељењу за опште, правне и кадровске послове запослено је 16 радника различитих профила од чега је 14 административних радника (3 са високом стручном спремом, 5 са вишом, 6 са средњом) и 2 су технички радници (1 курир и 1 кв возач). У Одељењу постоји 3 одсека. Руководилац одељења је помоћник директора за опште, правне …

Одељење за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине

Одељење за техничке послове

У Одељењу за техничке послове запослено је 108 радника различитих профила (2 са високом стручном спремом, 2 са вишом и 69 са средњом и 35 са основном школом). У Одељењу постоји 4 одсека. Руководилац одељења је помоћник директора за техничке послове Беширевић Жељко, дипл.инг. машинства.