Google+

Povratak na Организација

Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове

Одељење за економско-финансијске послове

Одељење за опште, правне и кадровске послове

Одељење за техничке послове

Одељење за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине

Одељење за економско-финансијске послове

У Одељењу за економско-финансијске послове запослен је 21 радник на неодређено време различитих профила (4 са високом стручном спремом, 7 са вишом и 10 са средњом). При Одељењу функционише 6 одсека.

Одељење за опште, правне и кадровске послове

У Одељењу за опште, правне и кадровске послове запослено је 16 радника на неодређено време различитих профила од чега је 14 административних радника (4 са високом стручном спремом, 5 са вишом, 5 са средњом) и 2 су технички радници (1 курир и 1 кв возач). При Одељењу функционишу 3 одсека.

Одељење за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине

У Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине запослено је 98 радника на неодређено време различитих профила (1 са вишом стручном спремом, 6 са средњом и 91 са нижом). Руководилац Одељења за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине је Јакшић Јосипа, струковна медицинска сестра.

Одељење за техничке послове

У Одељењу за техничке послове запослено је 95 радника на неодређено време различитих профила (2 са високом стручном спремом, 2 са вишом, 68 са средњом и 23 са нижом). При Одељењу функционишу 4 одсека.