Google+

Повратак на Организација

Сектор за хируршке гране

Хируршко одељење

Одељење за ортопедску хирургију и трауматологију

Уролошко одељење

ОРЛ одељење

Очно одељење

Одељење за ортопедску хирургију и трауматологију

На Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију је запослено 11 лекара (од тога је 7 лекара специјалиста ортопеда, 1 лекар специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије, 1 лекар специјалиста максилофацијалне хирургије , 1 лекар је на специјализацији и 1 доктор медицине који ради као лекар секундарац), 37 медицинских сестара и 4 спремачице. Одељење за ортопедску хирургију …

Одељење за оториноларингологију

На одељењу је запослено 4 лекара специјалиста, 14 медицинских сестара и 2 спремачице. ОРЛ одељење располаже са 14 кревета. На одељењу постоји 4 одсека. Годишње се на ОРЛ одељењу хоспитализује 890 болесника, а у специјалистичким амбулантама се годишње прегледа 15.324 пацијената. Просечна дужина лечења износи 3,87 дана, а заузетост постељног фонда износи 67,34%. Урађено је …

Одељење за офталмологију

На Очном одељењу је запослено 4 лекара специјалиста, 13 медицинских сестара и 2 спремачице. Очно одељење располаже са 7 кревета. На одељењу постоји 3 одсека. Годишње се на Очном одељењу хоспитализује 342 болесника. Просечна дужина лечења износи 4,42 дана, а заузетост постељног фонда износи 59,10%.  Кроз очну амбуланту годишње прође 8.734 пацијената. Урађено је 605 …

Одељење за урологију

На Уролошком одељењу је запослено 5 лекара специјалиста, 24 медицинске сестре и 3 спремачице. Уролошко одељење располаже са 30 кревета. На одељењу постоји 5 одсека. Годишње се на Уролошком одељењу хоспитализује 1.161 болесника, а у специјалистичким амбулантама се годишње прегледа 10.088 пацијената. Просечна дужина лечења износи 6,60 дана, а заузетост постељног фонда износи 69,97%. Урађено …

Одељење за хирургију

На Хируршком одељењу је запослено 18 лекара (од тога је 14 лекара специјалиста, од којих су 11 специјалисти опште хирургије, 1 субспецијлиста васкуларне хирургије а 2 специјалисти дечије хирургије, 3 лекара су на специјализацији и 1 доктор медицине који ради као лекар секундарац), 63 медицинске сестре и 7 спремачица. Хируршко одељење располаже са 102 кревета. …