Google+

Повратак на Организација

Служба за гинекологију и акушерство

Одељење за гинекологију и акушерство

Одељење за гинекологију и акушерство

На Одељењу за гинекологију и акушерство је запослено 9 лекара специјалиста, 49 медицинских сестара и 10 спремачица. Гинеколошко – акушерско одељење располаже са 58 кревета. Од тога на породилишту се налази 23 а на гинекологији (на Одсеку за оперативну гинекологију и Одсеку за патологију трудноће) 35 кревета. На одељењу постоји 7 одсека. Годишње се на …