Google+

Повратак на Организација

Служба за продужено лечење и негу

Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију

Одељење за палијативно збрињавање

 

Одељење за палијативно збрињавање

Одељење за палијативно збрињавање је почело са радом 15. јула 2012. године. Одељење има 8 кревета за посебну категорију пацијената који захтевају специфичан медицински третман. Према препорукама Министарства здравља дужина хоспитализације за ове пацијенте износиће максимално до 2 недеље. На Одељењу за палијативно збрињавање негу је запослен 1 лекар, субспецијалиста ендокринологије и 7 медицинских сестара. …

Одељење за физикалну медицину, рехабилитацију и рану рехабилитацију

На Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију је запослено 4 лекара специјалисте физикалне медицине и рехабилитације, 35 медицинских сестара (од тог броја има 14 физиотерапеута и 1 радни терапеут), 15 немедицинских радника разних профила и 4 спремачице. Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију располаже са 80 кревета. На одељењу постоји 3 одсека. Годишње се на …