Google+

Повратак на Организација

Сектор за заједничке медицинске делатности

Директоријум Опште болнице

Одељење за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања

Одељење за анестезију и интензивну терапију

Радиолошка служба

Клиничка лабораторија

Патоанатомска служба

Служба за трансфузију крви

Болничка апотека

Служба за физикалну медицину, рехабилитацију и рану рехабилитацију

 

Одељење за анестезију са реаниматологијом и интензивну терапију

На Одељењу за анестезију и интензивну терапију је запослено 16 лекара (од тога је 13 лекара специјалиста од којих је 1 субспецијалиста клиничке фармакологије, а 3 лекара су на специјализацији), 47 медицинских сестара и 4 спремачице. Одељење за анестезију и интензивну терапију располаже са 15 кревета. На одељењу постоји 6 одсека. Годишње се на Одељењу …

Одељење за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања

На Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања је запослено 8 лекара. Начелник одељења је хирург, 2 лекара су специјалисти ургентне медицине, 1 лекар је на специјализацији из ургентне медицине, 4 доктора медицине који су у сталном радном односу и 1 доктор медицине који ради на одређено време. Запослено је 16 медицинских сестара, 24 …

Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију

У Служби за физикалну медицину, рехабилитацију и рану рехабилитацију запослена су 2 лекара специјалисте, 10 физиотераеутских техничара и 1 спремачица. У служби постоји 1 одсек. У Служби за физикалну медицину, рехабилитацију и рану рехабилитацију је током године примљено на амбулантни физикални третман 2.377 пацијената. Амбулантним пацијентима пружа се читав спектар терапеутских услуга: кинези терапија, електротерапија, …

Служба болничке апотеке

У Болничкој апотеци запослена су 2 фармацеута, 6 фармацеутских техничара и 1 помоћни радник у апотеци. У апотеци постоји 1 одсек. Из болничке апотеке се дистрибуирају сви лекови, санитетски и медицински потрошни материјал та сва одељења Опште болнице. Видовић Викторија – начелник, дипл.фармацеут – специјалиста фармакоекономије и фармацеутске легислативе Пејић Нада – шеф Одсека за магистралну …

Служба за лабораторијску дијагностику

У Клиничкој лабораторији је запослено 6 извршилаца са високом стручном спремом (од тога су 2 лекара специјалиста клиничке биохемије, 1 специјалиста медицинске биохемије, 1 дипломирани микробиолог и 2 дипломирана инжењера фармацеутске и хемијске технологије), 36 лабораната и 3 спремачице. У Клиничкој лабораторији постоје 5 одсека, а осим у самој Клиничкој лабораторији крвне анализе се ваде …

Служба за патолошко-анатомску дијагностику

У Патоанатомској служби запослено је 4 лекара (2 лекара специјалиста и 2 лекара су на специјализацији), 7 медицинских сестара и 1 спремачица. У служби постоје 2 одсека. У Патоанатомској служби обављају се све врсте патолошких и цитолошких прегледа, као и биопсије еx темпоре. Током 2012. године урађено је 7.603 услуге за амбулантне и 24.457 услуга …

Служба за радиолошку дијагностику

У Радиолошкој служби је запослено 11 лекара (од тога је 8 лекара специјалиста а 3 лекара су на специјализацији), 27 медицинских техничара (од тога 16 виших радиолошких техничара и 2 радиолошка техничара са V степеном СС), 1 фотограф и 2 спремачице. У радиолошкој служби постоје четири одсека. Током 2012. године у Радиолошкој служби на рендген …

Служба за снабдевање крвљу и крвним продуктима

У Служби за трансфузију крви запослено је 6 лекара (од тога је 5 специјалиста и 1 лекар опште медицине који ради као лекар секундарац на одређено време), 1 дипломирани биохемичар, 18 медицинских техничара и 4 немедицинска радника. У служби постоји 5 одсека. У Служби за трансфузију крви и крвних деривата је током 2012. године направљено …