Google+

Povratak na Организација

Сектор за заједничке медицинске делатности

Кабинет директора Опште болнице

Одељење за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања

Одељење за анестезију и интензивну терапију

Радиолошка служба

Клиничка лабораторија

Патоанатомска служба

Служба за трансфузију крви

Болничка апотека

Служба за физикалну медицину, рехабилитацију и рану рехабилитацију

 

Одељење за анестезију са реаниматологијом и интензивну терапију

Одељење за анестезију са реаниматологијом и интензивну терапију располаже са 15 постеља. Здравствене услуге на Одељењу пружају следећи лекари запослени на неодређено време: ВУКЕЛИЋ ГАЗДИЋ ДР СОЊА – начелник Одељења, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом – субспецијалиста клиничке фармакологије Бења Вишић др Емеше – шеф Одсека за интензивну терапију, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом Његомир …

Одељење за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања

Здравствене услуге – хитне хируршке интервенције И неодложну помоћ на Одељењу пружају следећи лекари запослени на неодређено време: Дикић мр.сци.мед. Александар – шеф Одсека за пријем и тријажу, лекар специјалиста ургентне медицине Надовеза др Марија – шеф Одсека за збрињавање ургентних стања, лекар специјалиста ургентне медицине Јовановић-Радовановић др Марина – болнички лекар на специјализацији из …

Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију

Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију располаже са 80 постеља. Здравствене услуге на Одељењу пружају следећи лекари запослени на неодређено време: БЕЛАЊИ ДР ВИКТОР – начелник Одељења, лекар специјалиста физикалне медицине и рехабилитације Кедвеш др Густав – шеф Одсека за стационарну рехабилитацију, лекар специјалиста физикалне медицине и рехабилитације Балла др Магдолна – шеф Одсека за …

Служба болничке апотеке

Фармацеутске услуге у Служби пружају следећи дипломирани фармацеути запослени на неодређено време: ВИДОВИЋ ВИКТОРИЈА – начелник Службе, дипломирани фармацеут – специјалиста из фармакоекономије и фармацеутске легислативе Чанковић-Стјеља Јасмина – шеф Одсека за магистралну израду, дипломирани фармацеут – специјалиста фармације Главни техничар Службе је: Ковач Стипан, фармацеутски техничар галерија фотографија

Служба за лабораторијску дијагностику

Здравствене услуге у Служби пружају следећи лекари запослени на неодређено време: МЕСЕЛЏИЈА ДР СОЊА – начелник Службе, шеф Одсека за биохемију, лекар специјалиста клиничке биохемије Вучковић др Јасна – шеф Одсека за имунолошку аналитику, лекар специјалиста клиничке биохемије а поред њих услуге пружају и Милованов Анђелка – шеф Одсека за хормоне и туморске маркере, дипломирани …

Служба за патолошко-анатомску дијагностику

Здравствене услуге у Служби пружају следећи лекари запослени на неодређено време: Фератовић др Фахрудин – шеф Одсека патологије, лекар специјалиста патологије Ћурић др Татјана – болнички лекар на специјализацији из патолошке анатомије Зечев др Владимир – болнички лекар на специјализацији из патолошке анатомије Главна сестра Службе је: Шијак Данилка, медицинска сестра галерија фотографија

Служба за радиолошку дијагностику

Здравствене услуге у Служби пружају следећи лекари запослени на неодређено време: ГОЈТАН ДР НИКОЛА – начелник Службе, лекар специјалиста радиологије Зоњић др Мирослава – шеф Одсека за конвенционалну радиологију, лекар специјалиста радиологије Вукмировић др Љерка – шеф Одсека за ултразвучну дијагностику, лекар специјалиста радиологије Марашек др Илдико – шеф Одсека за ЦТ дијагностику, лекар специјалиста …

Служба за снабдевање крвљу и крвним продуктима

Здравствене услуге у Служби пружају следећи лекари запослени на неодређено време: ЈАНКОВИЋ ДР СОЊА – начелник Службе, шеф Одсека за конзервацију крви, лекар специјалиста трансфузиологије – субспецијалиста клиничке трансфузиологије Карас-Василаки др Снежана – шеф Одсека за имунохематологију, лекар специјалиста трансфузиологије Грковић др Селена – шеф Одсека за детекцију хепатитиса „Б“ и „Ц“, лекар специјалиста трансфузиологије …