Google+

Povratak na Организација

Кабинет директора Опште болнице

У Кабинету директора Опште болнице запослени су:

  • РАСТОВИЋ ДР ДРАГАН в.д.директора Опште болнице, шеф Одсека за дечију хирургију, лекар специјалиста дечији хирург

  • Крендић Сава дипл.економиста, помоћник директора за економско-финансијске послове

  • Бокан Мирјана дипл.правник, помоћник директора за правне, опште и кадровске послове

  • Којић Бранка главна виша медицинска сестра Опште болнице