Google+

Povratak na Организација

Кабинет директора Опште болнице

У Кабинету директора Опште болнице запослени су:

  • Растовић др Драган – в.д. директора Опште болнице, шеф Одсека за дечију хирургију, лекар специјалиста дечији хирург
  • Косановић др Дарко – в.д. заменика директора Опште болнице
  • Ирена Ћујић – дипл.економиста, помоћник директора за економско-финансијске послове
  • Бокан Мирјана – дипл.правник, помоћник директора за правне, опште и кадровске послове
  • Којић Бранка – главна виша медицинска сестра Опште болнице