Google+

јул 2021 archive

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-3455/2021, расписаном и објављеном дана 28. јуна 2021. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабрани су следећи кандидати: ЈОВАНА ПЕШИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 на Одељењу за плућне болести, Сектор за …

Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се: О Г Л А С I За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВОЈЕ (2) НЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНИЧКИХ РАДНИКА СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ за обављање послова: КУВАРА/ ПОСЛАСТИЧАРА на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је …

Nastaviti čitanje

Донација – пацијент монитор за неонатални одсек

Јуче је у присуству градоначелника Града Сомбора, г-дина Антониа Ратковића и члана Градског већа за област спорта, омладине, деце и здравства Антонија Нађ Косановић, од стране предузећа „Боја“ д.о.о. из Сомбора уручен пацијент монитор Неонаталном одсеку Одељења за гинекологију и акушерство Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. Вредност донације је 382.000,00 динара, а апарат су …

Nastaviti čitanje

Поништење дела огласа бр. 24.-3455/2021 од 28.06.2021. године

Сомбор: 01.07.2021. Број: 24.-3455/2021-1 На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 25/2018) и члана 16. Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 8.1.-154/2012 од 19. јануара 2012. године – пречишћен текст, вршилац дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор врши Поништење дела огласа бр. 24.-3455/2021 од 28.06.2021. године …

Nastaviti čitanje