Google+

2. јула 2021. archive

Поништење дела огласа бр. 24.-3455/2021 од 28.06.2021. године

Сомбор: 01.07.2021. Број: 24.-3455/2021-1 На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 25/2018) и члана 16. Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 8.1.-154/2012 од 19. јануара 2012. године – пречишћен текст, вршилац дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор врши Поништење дела огласа бр. 24.-3455/2021 од 28.06.2021. године …

Nastaviti čitanje