Google+

јун 2021 archive

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се: О Г Л А С I За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ОСАМНАЕСТ (18) МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА за обављање послова: МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 2 – ОДСЕКА ЗА ОПШТУ ИНТЕНЗИВНУ ИНТЕРНИСТИЧКУ ТЕРАПИЈУ на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране – СЕДМОРО (7) ИЗВРШИЛАЦА, због повећаног …

Nastaviti čitanje

Оглас за упућивање доктора медицине на специјализације за септембарско-октобарски уписни рок 2021. године

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за упућивање доктора медицине на специјализације за септембарско-октобарски уписни рок 2021. године.

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-3003/2021, расписаном и објављеном дана 04. јуна 2021. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабрани су следећи кандидати: ЈАНА МИЛИЋ, за обављање послова вишег радиолошког техничара у дијагностици у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности, …

Nastaviti čitanje

Исправка техничке грешке у огласу број 24.-3003/2021 од 04.06.2021. године

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 25/2019) и члана 16. Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор врши се Исправка техничке грешке у огласу број 24.-3003/2021 од 04.06.2021. године I ИСПРАВЉА СЕ ТЕХНИЧКА ГРЕШКА начињена у тексту огласа број 24.-3003/2021 од 04. јуна 2021. године за пријем лица у …

Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се: О Г Л А С I За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВОЈЕ (2) СТРУКОВНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАДИОЛОГА или ВИШИХ РАДИОЛОШКИХ ТЕХНИЧАРА за обављање послова: ВИШЕГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА У ДИЈАГНОСТИЦИ у СЛУЖБИ ЗА РАДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ, Сектор за заједничке медицинске делатности – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која …

Nastaviti čitanje