Google+

Повратак на Сектор за заједничке медицинске делатности

Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију

У Служби за физикалну медицину, рехабилитацију и рану рехабилитацију запослена су 2 лекара специјалисте, 10 физиотераеутских техничара и 1 спремачица.

У служби постоји 1 одсек.

У Служби за физикалну медицину, рехабилитацију и рану рехабилитацију је током године примљено на амбулантни физикални третман 2.377 пацијената.

Амбулантним пацијентима пружа се читав спектар терапеутских услуга: кинези терапија, електротерапија, термотерапија, магнетна терапија и терапија ултразвуком.

  • Делић др Весна – начелник, лекар специјалиста физијатар
  • Шиђански др Јасминка  – шеф одсека ране рехабилитације, лекар специјалиста физијатар
  • Ђорђевић Милорад – главни физиотерапеут, виши физиотерапеут

галерија фотографија