Google+

Povratak na Сектор за заједничке медицинске делатности

Одељење за анестезију са реаниматологијом и интензивну терапију

Одељење за анестезију са реаниматологијом и интензивну терапију располаже са 15 постеља.

Здравствене услуге на Одељењу пружају следећи лекари запослени на неодређено време:

 • ВУКЕЛИЋ ГАЗДИЋ ДР СОЊА начелник Одељења, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом – субспецијалиста клиничке фармакологије

 • Бења Вишић др Емеше шеф Одсека за интензивну терапију, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом

 • Његомир др Нина шеф Одсека за анестезију, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом

 • Зорић др Милка шеф Одсека преанестезиолошких амбуланти и преоперативне припреме, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом

 • Новаковић др Весна шеф Одсека за дечију анестезиологију, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом

 • Бабић др Славица шеф Одсека гинеколошко-акушерске анестезије, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом

 • Гајић др Снежана шеф Одсека за терапију бола, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом

 • Зоњић др Александар – лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом

 • Грабовичкић др Весна – лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом

 • Дурман др Вања – болнички лекар на специјализацији из анестезиологије са реаниматологијом

 • Елезовић др Ирис – болнички лекар на специјализацији из анестезиологије са реаниматологијом

 • Безбрадица др Биљана болнички лекар на специјализацији из анестезиологије са реаниматологијом Димић др Слободан – болнички лекар на специјализацији из анестезиологије са реаниматологијом

 • Лончар др Тамара болнички лекар на специјализацији из анестезиологије са реаниматологијом

 • Вукчевић др Дејан болнички лекар на специјализацији из анестезиологије са реаниматологијом

 • Антешевић др Марија – болнички лекар

Главна сестра Одељења је:

 • Проданов Славица, виша медицинска сестра

 галерија фотографија