Google+

Повратак на Сектор за заједничке медицинске делатности

Одељење за анестезију са реаниматологијом и интензивну терапију

На Одељењу за анестезију и интензивну терапију је запослено 16 лекара (од тога је 13 лекара специјалиста од којих је 1 субспецијалиста клиничке фармакологије, а 3 лекара су на специјализацији), 47 медицинских сестара и 4 спремачице.

Одељење за анестезију и интензивну терапију располаже са 15 кревета. На одељењу постоји 6 одсека.

Годишње се на Одељењу за анестезију и интензивну терапију хоспитализује преко 700 најтежих, често витално угрожених болесника, а годишње се уради око 3.180 консултативних прегледа.

У сарадњи са неуролозима, на овом одељењусе спроводи тромболитичка терапија код акутног цереброваскуларног инзулта.

Просечна дужина лечења износи 4,77 дана, а заузетост постељног фонда износи 61,04%.

 • Вукелић Газдић др Соња – начелник, лекар субспецијалиста клиничке фармакологије
 • Његомир др Нина – шеф Одсека преанестезиолошких амбуланти и преоперативне припреме, лекар специјалиста анестезиолог
 • Бења Вишић др Емеше – шеф Одсека за интензивну терапију, лекар специјалиста анестезиолог
 • Зорић др Милка – шеф Одсека за анестезију, лекар специјалиста анестезиолог
 • Новаковић др Весна – шеф Одсека за дечију анестезиологију, лекар специјалиста анестезиолог
 • Бачић Градински др Соња – шеф Одсека гинеколошко-акушерске анестезије, лекар специјалиста анестезиолог
 • Гајић др Снежана – шеф Одсека за терапију бола, лекар специјалиста анестезиолог
 • Бабић др Славица – лекар специјалиста анестезиолог
 • Станојловић др Предраг – лекар специјалиста анестезиолог
 • Зоњић др Александар – лекар специјалиста анестезиолог
 • Матарић др Марија – лекар специјалиста анестезиолог
 • Видовић др Бојана – лекар специјалиста анестезиолог
 • Стојковић др Ненад – лекар специјалиста анестезиолог
 • Грабовичкић др Весна – лекар на специјализацији
 • Стричевић др Јован – лекар на специјализацији
 • Дурман др Вања – лекар на специјализацији
 • Проданов Славица – главна медицинска сестра одељења, виша медицинска сестра

 галерија фотографија