Google+

Povratak na Сектор за заједничке медицинске делатности

Служба за лабораторијску дијагностику

Здравствене услуге у Служби пружају следећи лекари запослени на неодређено време:

  • МЕСЕЛЏИЈА ДР СОЊА начелник Службе, шеф Одсека за биохемију, лекар специјалиста клиничке биохемије

  • Вучковић др Јасна шеф Одсека за имунолошку аналитику, лекар специјалиста клиничке биохемије

а поред њих услуге пружају и

  • Милованов Анђелка шеф Одсека за хормоне и туморске маркере, дипломирани инжењер технологије – специјалиста за биомедицински инжењеринг

  • Васиљевић Гордана шеф Одсека за справљање и контролу раствора и дејонизоване воде, дипломирани технолог фармацеутске и хемијске технологије

  • Топаловић Глуваков Дијана шеф Одсека за хематологију, дипломирани инжењер медицинске биохемије

Главни лаборант Службе је:

  • Мандић Марија, виши лаборант

галерија фотографија