Google+

Повратак на Сектор за заједничке медицинске делатности

Служба за лабораторијску дијагностику

У Клиничкој лабораторији је запослено 6 извршилаца са високом стручном спремом (од тога су 2 лекара специјалиста клиничке биохемије, 1 специјалиста медицинске биохемије, 1 дипломирани микробиолог и 2 дипломирана инжењера фармацеутске и хемијске технологије), 36 лабораната и 3 спремачице.

У Клиничкој лабораторији постоје 5 одсека, а осим у самој Клиничкој лабораторији крвне анализе се ваде и одређују на још 5 пунктова: на Интерном одељењу, Одељењу за плућне болести, у Хируршком блоку, у Служби за психијатрију на Апатинском путу и у згради специјалистичких амбуланти.

У Хируршком блоку, непосредно поред Одељења за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања направљен је потпуно нови лабораторијски пункт.

У лабораторији ради се велики број анализа из хематологије, биохемије и имунологије. Осим великог броја стандардних хематолошких и биохемијских анализа раде се и следеће анализе: Тропонин (за брзу биохемијску потврду инфаркта миокарда), D-димер (користан за дијагнозу плућне емболије), Прокалцитонин (маркер сепсе), CRP (индикатор упале), Хемоглобин А1 (за праћење ефекта терапије дијабетеса), туморски маркери (алфафетопротеин, CEA, PSA), имунолошке анализе (RIA CA 12-5 моноклонална Аt, RIA CA 19-9 моноклонална Аt, RIA CA 15-3, Имуноглобулини G, E, M и A, Комплемент C3 и C4) те хормонске анализе (Т3, Т4, free-Т3, free-Т4, TSH, FSH, anti-TPO, тиреоглобулин, кортизол, естрадиол, прогестерон, β-HCG, LH, пролактин, тестостерон, паратхормон).

У лабораторијском пункту на Одељењу за плућне болести раде се многе микробиолошке и паразитолошке претраге.

Током 2012.г. у Клиничкој лабораторији крв на разне прегледе вађена је код преко 53.770 амбулантних пацијената и код око 16.346 хоспитализованих лица. Укупно је прегледано око 210.852 узорака.

  • Меселџија др Соња – начелник, лекар специјалиста клиничке биохемије
  • Вучковић др Јасна – шеф одсека за имунолошку аналитику, лекар специјалиста клиничке биохемије
  • Топаловић Глуваков Дијана – шеф одсека за хематолошку аналитику, дипломирани микробиолог
  • Милованов Анђелка – шеф одсека за хормоне и туморске маркере, дипломирани инжењер технологије – специјалиста за медицински инжињеринг
  • Васиљевић Гордана – шеф одсека за справљање и контролу раствора и дејонизоване воде, дипломирани инжењер фармацеутске и хемијске технологије
  • Јерковић Снежана – шеф одсека за биохемију, специјалиста медицинске биохемије
  • Мандић Марија – главни лаборант, виши лаборант

галерија фотографија