Google+

Povratak na Сектор за заједничке медицинске делатности

Служба за патолошко-анатомску дијагностику

Здравствене услуге у Служби пружају следећи лекари запослени на неодређено време:

  • Фератовић др Фахрудин шеф Одсека патологије, лекар специјалиста патологије

  • Ћурић др Татјана – болнички лекар на специјализацији из патолошке анатомије

  • Зечев др Владимир – болнички лекар на специјализацији из патолошке анатомије

Главна сестра Службе је:

  • Шијак Данилка, медицинска сестра

галерија фотографија