Google+

Повратак на Сектор за заједничке медицинске делатности

Служба за снабдевање крвљу и крвним продуктима

У Служби за трансфузију крви запослено је 6 лекара (од тога је 5 специјалиста и 1 лекар опште медицине који ради као лекар секундарац на одређено време), 1 дипломирани биохемичар, 18 медицинских техничара и 4 немедицинска радника.

У служби постоји 5 одсека.

У Служби за трансфузију крви и крвних деривата је током 2012. године направљено 1.399,44 л еритроцита (деплазматисана крв), еритроцити филтрирани претходно 3,07 л, еритроцити ресуспендовани осиромашени 99,12 л, 351,18 л свеже смрзнуте плазме и 340 доза тромбоцита. Осим акција вађења крви у просторијама саме службе и вађења крви на терену у служби се раде и лабораторијске анализе: одређивање крвне групе и Rh фактора, директни и индиректни Coombsovi тестови, титрови природних и имуних антитела, време крварења, коагулације и протромбинско време, фактори коагулације II, V и VII, фактори VIII и XIII, лупус ћелије, D-димер итд. За добровољне даваоце крви и за пацијенте који леже у болници одређују се HbsAg, AntiHCV и HIV. Урађено је 21.819 специјалистичких прегледа.

  • Јанковић др Соња – начелник, шеф одсека за конзервацију крви, лекар специјалиста трансфузиолог
  • Ађић Тосеги др Ева – шеф одсека за коагулацију крви, лекар специјалиста трансфузиолог
  • Грковић др Селена – шеф одсека за детекцију хепатитиса „Б“ и „Ц“, лекар специјалиста трансфузиолог
  • Карас-Василаки др Снежана – шеф Одсека за имунохематологију, лекар специјалиста трансфузиолог
  • Радмило др Ружа – лекар опште медицине
  • Иђушки Едита – здравствени сарадник на изради интравенозних раствора, дипл. биохемичар
  • Ралић Љиљана – главни лаборант службе, виши лаборант

галерија фотографија