Google+

Документа

План унапређења квалитета рада (14.06.2019)

Подаци о медицинској и дијагностичкој опреми

Информатор о раду Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

Одлука о усвајању плана интегритета

Изјава о мисији и визији

Оперативни план Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2014. годину

Оперативни план Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2015. годину

Оперативни план Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2016. годину

Оперативни план Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2017. годину

Оперативни план Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2018. годину

Стратешки план Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за период 2014-2019. године

Стратешки план Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за период 2018-2023. године

I ревизија Стратешког плана Опште болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

Евалуација стратешког плана за период 2014-2019. године

Одлука о одређивању лица задуженог за узбуњивање

Мере за спровођење плана интегритета 2015

Извештај о спровођењу плана интегритета за период 2013-2016. године

Програм стручног рада и развоја Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у 2015. години

Програм стручног рада и развоја Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у 2016. години

Програм стручног рада и развоја Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у 2017. години

Стратегија за управљање ризиком 2016

Обавештење за запослене о појму, циљу, значају и начину израде плана интегритета (15.05.2017)

Лице одређено за заштиту података о личности (20.11.2019)