Google+

Преглед средстава пренетих од стране РФЗО и извршених плаћања према добављачима из средстава РФЗО

Преглед пренетих средстава на дан 11.08.2022

Преглед пренетих средстава на дан 10.08.2022

Преглед пренетих средстава на дан 09.08.2022

Преглед пренетих средстава на дан 08.08.2022

Преглед пренетих средстава на дан 05.08.2022

Преглед пренетих средстава на дан 03.08.2022

Преглед пренетих средстава на дан 02.08.2022

Преглед пренетих средстава на дан 01.08.2022

Преглед пренетих средстава на дан 29.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 28.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 27.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 26.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 25.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 22.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 21.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 20.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 19.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 18.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 15.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 14.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 13.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 12.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 11.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 08.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 07.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 06.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 05.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 04.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 01.07.2022

Преглед пренетих средстава на дан 30.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 29.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 28.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 27.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 23.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 22.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 21.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 20.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 17.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 16.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 15.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 14.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 13.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 10.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 09.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 08.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 07.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 06.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 03.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 02.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 01.06.2022

Преглед пренетих средстава на дан 31.05.2022

Преглед пренетих средстава на дан 30.05.2022

Преглед пренетих средстава на дан 27.05.2022

Преглед пренетих средстава на дан 26.05.2022

Преглед пренетих средстава на дан 25.05.2022

Преглед пренетих средстава на дан 24.05.2022

Преглед пренетих средстава на дан 23.05.2022

Преглед пренетих средстава на дан 20.05.2022

Преглед пренетих средстава на дан 19.05.2022

Преглед пренетих средстава на дан 18.05.2022

Преглед пренетих средстава на дан 17.05.2022

Преглед пренетих средстава на дан 16.05.2022

Преглед пренетих средстава на дан 13.05.2022

Преглед пренетих средстава на дан 12.05.2022

Преглед пренетих средстава на дан 11.05.2022

Преглед пренетих средстава на дан 10.05.2022

Преглед пренетих средстава на дан 09.05.2022

Преглед пренетих средстава на дан 06.05.2022

Преглед пренетих средстава на дан 05.05.2022

Преглед пренетих средстава на дан 04.05.2022

Преглед пренетих средстава на дан 29.04.2022

Преглед пренетих средстава на дан 27.04.2022

Преглед пренетих средстава на дан 26.04.2022

Преглед пренетих средстава на дан 21.04.2022

Преглед пренетих средстава на дан 20.04.2022

Преглед пренетих средстава на дан 19.04.2022

Преглед пренетих средстава на дан 18.04.2022

Преглед пренетих средстава на дан 15.04.2022

Преглед пренетих средстава на дан 14.04.2022

Преглед пренетих средстава на дан 13.04.2022

Преглед пренетих средстава на дан 12.04.2022

Преглед пренетих средстава на дан 11.04.2022

Преглед пренетих средстава на дан 08.04.2022

Преглед пренетих средстава на дан 07.04.2022

Преглед пренетих средстава на дан 06.04.2022

Преглед пренетих средстава на дан 05.04.2022

Преглед пренетих средстава на дан 04.04.2022

Преглед пренетих средстава на дан 01.04.2022

Преглед пренетих средстава на дан 31.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 30.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 29.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 28.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 25.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 24.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 23.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 22.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 21.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 18.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 17.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 16.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 15.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 14.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 11.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 10.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 09.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 08.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 07.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 04.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 03.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 02.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 01.03.2022

Преглед пренетих средстава на дан 28.02.2022

Преглед пренетих средстава на дан 25.02.2022

Преглед пренетих средстава на дан 24.02.2022

Преглед пренетих средстава на дан 23.02.2022

Преглед пренетих средстава на дан 22.02.2022

Преглед пренетих средстава на дан 21.02.2022

Преглед пренетих средстава на дан 18.02.2022

Преглед пренетих средстава на дан 17.02.2022

Преглед пренетих средстава на дан 14.02.2022

Преглед пренетих средстава на дан 11.02.2022

Преглед пренетих средстава на дан 10.02.2022

Преглед пренетих средстава на дан 09.02.2022

Преглед пренетих средстава на дан 08.02.2022

Преглед пренетих средстава на дан 07.02.2022

Преглед пренетих средстава на дан 04.02.2022

Преглед пренетих средстава на дан 03.02.2022

Преглед пренетих средстава на дан 02.02.2022

Преглед пренетих средстава на дан 01.02.2022

Преглед пренетих средстава на дан 31.01.2022

Преглед пренетих средстава на дан 28.01.2022

Преглед пренетих средстава на дан 27.01.2022

Преглед пренетих средстава на дан 26.01.2022

Преглед пренетих средстава на дан 25.01.2022

Преглед пренетих средстава на дан 24.01.2022

Преглед пренетих средстава на дан 21.01.2022

Преглед пренетих средстава на дан 20.01.2022

Преглед пренетих средстава на дан 19.01.2022

Преглед пренетих средстава на дан 18.01.2022

Преглед пренетих средстава на дан 17.01.2022

Преглед пренетих средстава на дан 14.01.2022

Преглед пренетих средстава на дан 13.01.2022

Преглед пренетих средстава на дан 13.01.2022

Преглед пренетих средстава на дан 12.01.2022

Преглед пренетих средстава на дан 11.01.2022

Преглед пренетих средстава на дан 10.01.2022

Преглед пренетих средстава на дан 06.01.2022

Преглед пренетих средстава на дан 05.01.2022

Преглед пренетих средстава на дан 04.01.2022

Преглед пренетих средстава на дан 31.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 30.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 29.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 28.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 27.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 24.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 23.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 22.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 21.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 20.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 17.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 16.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 15.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 14.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 13.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 10.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 09.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 08.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 07.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 06.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 03.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 02.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 01.12.2021

Преглед пренетих средстава на дан 30.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 29.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 26.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 25.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 24.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 23.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 22.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 19.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 18.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 17.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 16.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 15.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 12.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 10.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 09.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 08.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 05.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 04.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 03.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 02.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 01.11.2021

Преглед пренетих средстава на дан 29.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 28.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 27.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 26.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 25.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 22.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 21.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 20.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 19.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 18.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 15.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 14.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 13.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 12.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 11.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 08.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 07.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 06.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 05.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 04.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 01.10.2021

Преглед пренетих средстава на дан 30.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 29.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 28.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 27.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 24.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 23.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 22.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 21.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 20.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 17.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 16.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 15.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 14.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 13.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 10.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 09.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 08.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 07.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 06.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 03.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 02.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 01.09.2021

Преглед пренетих средстава на дан 31.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 30.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 27.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 26.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 25.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 24.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 23.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 20.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 19.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 18.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 17.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 16.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 13.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 12.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 11.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 10.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 09.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 06.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 05.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 04.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 03.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 02.08.2021

Преглед пренетих средстава на дан 30.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 29.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 28.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 27.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 26.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 23.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 22.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 21.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 20.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 19.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 16.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 15.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 14.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 13.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 12.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 09.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 08.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 07.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 06.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 05.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 02.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 01.07.2021

Преглед пренетих средстава на дан 30.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 29.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 28.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 25.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 24.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 23.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 22.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 21.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 18.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 17.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 16.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 15.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 14.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 11.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 10.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 09.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 08.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 07.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 04.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 03.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 02.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 01.06.2021

Преглед пренетих средстава на дан 31.05.2021

Преглед пренетих средстава на дан 28.05.2021

Преглед пренетих средстава на дан 27.05.2021

Преглед пренетих средстава на дан 26.05.2021

Преглед пренетих средстава на дан 25.05.2021

Преглед пренетих средстава на дан 24.05.2021

Преглед пренетих средстава на дан 21.05.2021

Преглед пренетих средстава на дан 20.05.2021

Преглед пренетих средстава на дан 19.05.2021

Преглед пренетих средстава на дан 18.05.2021

Преглед пренетих средстава на дан 17.05.2021

Преглед пренетих средстава на дан 14.05.2021

Преглед пренетих средстава на дан 13.05.2021

Преглед пренетих средстава на дан 12.05.2021

Преглед пренетих средстава на дан 11.05.2021

Преглед пренетих средстава на дан 10.05.2021

Преглед пренетих средстава на дан 06.05.2021

Преглед пренетих средстава на дан 05.05.2021

Преглед пренетих средстава на дан 29.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 28.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 27.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 26.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 23.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 22.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 21.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 20.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 19.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 16.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 15.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 14.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 13.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 12.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 09.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 08.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 07.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 06.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 05.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 02.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 01.04.2021

Преглед пренетих средстава на дан 31.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 30.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 29.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 26.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 25.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 24.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 23.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 22.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 19.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 18.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 17.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 16.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 15.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 12.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 11.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 10.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 09.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 08.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 05.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 04.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 03.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 02.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 01.03.2021

Преглед пренетих средстава на дан 26.02.2021

Преглед пренетих средстава на дан 25.02.2021

Преглед пренетих средстава на дан 24.02.2021

Преглед пренетих средстава на дан 23.02.2021

Преглед пренетих средстава на дан 22.02.2021

Преглед пренетих средстава на дан 19.02.2021

Преглед пренетих средстава на дан 18.02.2021

Преглед пренетих средстава на дан 17.02.2021

Преглед пренетих средстава на дан 12.02.2021

Преглед пренетих средстава на дан 11.02.2021

Преглед пренетих средстава на дан 10.02.2021

Преглед пренетих средстава на дан 09.02.2021

Преглед пренетих средстава на дан 08.02.2021

Преглед пренетих средстава на дан 05.02.2021

Преглед пренетих средстава на дан 04.02.2021

Преглед пренетих средстава на дан 03.02.2021

Преглед пренетих средстава на дан 02.02.2021

Преглед пренетих средстава на дан 01.02.2021

Преглед пренетих средстава на дан 29.01.2021

Преглед пренетих средстава на дан 28.01.2021

Преглед пренетих средстава на дан 27.01.2021

Преглед пренетих средстава на дан 26.01.2021

Преглед пренетих средстава на дан 25.01.2021

Преглед пренетих средстава на дан 22.01.2021

Преглед пренетих средстава на дан 21.01.2021

Преглед пренетих средстава на дан 20.01.2021

Преглед пренетих средстава на дан 19.01.2021

Преглед пренетих средстава на дан 18.01.2021

Преглед пренетих средстава на дан 15.01.2021

Преглед пренетих средстава на дан 14.01.2021

Преглед пренетих средстава на дан 13.01.2021

Преглед пренетих средстава на дан 12.01.2021

Преглед пренетих средстава на дан 11.01.2021

Преглед пренетих средстава на дан 08.01.2021

Преглед пренетих средстава на дан 06.01.2021

Преглед пренетих средстава на дан 05.01.2021

Преглед пренетих средстава на дан 04.01.2021