Google+

26. фебруар 2024. archive

Одлука о измени Одлуке бр. 24.-720/2024-1 од 14.02.2024. године о избору кандидата по расписаном огласу

I Мења се Одлука број 24.-720/2024-1 од 14. фебруара 2024. године о избору кандидата по огласу број 24.-720/2024, расписаном и објављеном дана 25. јануара 2024. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор у делу који се односи на пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на радно место спремача/ спремачице просторија …

Nastaviti čitanje