Google+

14. фебруар 2024. archive

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-720/2024, расписаном и објављеном дана 25. јануара 2024. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабрани су следећи кандидати: ДР САНЕЛА КОВАЧЕВИЋ, за обављање послова доктора медицине на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, због замене запослене која је …

Nastaviti čitanje